GUD

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Varje dag får vi troende attacker från satan den förkastade med negativa tankar, och negativa känslor etc.
Speciellt så handlar det om att komma bort från Gud. Genom att göra sin salat senare, eller genom att göra världsliga saker som vill oss att tro det ska göra oss nöjda. Det är så satan den förkastade fungerar, och det är upp till oss om vi ska acceptera det eller inte. Men jo mer vi accepterar hans viskningar och idéer desto djupare hamnar vi i det så kallade mörkret.

[35:6] Djävulen är er fiende, så behandla honom som en fiende. Han bjuder endast in sina anhängare till att ha sin boning i Helvetet.

[15:39] Han sa, "Min Herre, eftersom det var Din önskan att jag gick vilse, kommer jag säkerligen att locka dem på jorden; jag kommer att vilseleda dem allihop.

[15:40] "Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."

Det bästa försvar med detta är att minnas Gud konstant, alltså var Gud medveten så mycket du kan.
Bombadera dig själv med tankar om Gud, med kärlek till Honom, och att du ser fram emot att få göra salat även om det inte känns så riktigt så intala dig själv till det. Tro mig det hjälper.
Det visar framförallt till Gud att du inte ger upp att få komma närmare Honom. Det är inte kroppen som ska bestämma utan det är själens behov som ska komma först och vi vet var vår själs behov ligger och det är alltid till Gud <3.


[15:42] "Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de som överträder, de som följer dig.

Samma sak när det kommer till synd. Satan den förkastade vill att vi ska synda. När det kommer viskningar om att man ska göra synd så sök skydd hos Gud, och genom att visa din kärlek till Gud ännu mer, gör ännu mer duas, och underkasta dig Gud. Möt den ondskan med kärlek.