Trauma/Beroende

10:57 O människor, upplysningar har kommit till er häri från er Herre, lindring för allt som bekymrar era hjärtan, och vägledning och nåd för de som tror.

Jag kan tänka mig att redan många av er fina syskon vet om detta, ju mer vi dyrkar Gud och ju mer vi tillbringar våran tid för Honom desto mer lyckligare blir vi. Det jag vill påpeka med detta är, att alla våra beroende och all vår trauma som vi har och går igenom kan alltid lösas med Gud. Har ni märkt sen när ni blev troende att många av era dåliga vanor har gått bort från era liv? Jag tänker tillbaka hur jag var innan och kan absolut inte känna igen mig själv, hur jag var innan.

Det är för den tiden man hittade Gud och har Gud varje dag i sitt liv och fortsätter ihärdigt ut på Hans väg tar man bort ännu mer av sina dåliga vanor. En av Guds lagar som säger emot satan den förkastade:

15:40. "Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."

15:41. Han sa, "Detta är en lag som är okränkbar.

15:42. "Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de som överträder, de som följer dig.

Vi ska känna vår fiende, vår fiende gör allt för att stoppa oss för att komma närmare Gud. Det vad jag har märkt med satan den förkastade är att han har tålamod med oss människor. Han kommer inte med allt med en gång med sina viskningar och attackerar, utan han är mer försiktigare, han attackerar oss i smyg och bara lite åt gången. Ju mer vi accepeterar hans viskningar desto större inflytande har han på oss, vilket gör att vi har svårare att komma ut från det till slut. Men när vi går emot hans viskningar i början och håller ihärdigt som Gud säger till oss vi ska vara märker vi att han har ingen makt över oss.

Tillbaka till det jag skrev innan om beroende och trauma.
Jag tror verkligen på detta, all ens trauma och alla ens beroende går att botas om man verkligen går all in för att dyrka Gud, och verkligen sätter sin tid med ´Honom. Som vi ser våra profeter och budbärarna. Vad var skillnaden med dem och oss? Varför var dem så starka? Jo svaret är enkel och det är för dem var Gud medvetna hela tiden. Vilket vi också ska vara. Ofta hör man att tid läker sår men det är inte sant, utan det är den tiden du väljer att spendera din tid att bli helad av Gud genom att dyrka Honom i svåra tider och fortsätter att vara Gud medveten. Ju mer vi dyrkar Honom desto starkare blir vi inom våra själar och med det kommer vi bort från våra andra beroende som man har svårt att sluta med, eller ens trauma man har så svårt att komma ifrån.
Därför säger vi i varje salat ''Endast Dig dyrkar vi, endast Dig ber vi om hjälp''
Som Gud också säger i koranen, ju mer vi minns Gud då kommer Gud att minnas oss, och vad får vi av Gud?

Må Gud och vara med er alla och stärka oss

Embryology

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste


23:12. Vi skapade människan från en speciell sorts lera.

23:13. Därefter reproducerade vi honom från en liten droppe som placerats i en väl skyddad förvaringsplats.

23:14. Sedan utvecklade vi droppen till ett hängande (emryo), vidarutvecklade därefter det hängande (emryot) till en munfull (foster), utvecklade sedan det munfulla (fostret) till ben, och täckte därefter benen med kött. På så sätt skapar vi en ny varelse. Välsignad vare GUD, den bäste Skaparen.

Här är en beskrivning som tar med alla de viktigaste stegen om hur människan skapas. Hämta en doktor och visa honom denna vers och han kommer att bli chockad… dr Keith L Moore läste detta och han är en av den största forskaren inom anatomi och embryologi och har skrivit boken The Developing Human som har översatts till 8 språk och blivit nominerad av en amerikansk kommitté till att ha blivit den bästa boken skriven av en enskild person. När dr keith läste denna vers så sade han: ”det står klart för mig att dessa uttalanden måste ha kommit till Muhammad (SAW) från gud för nästan all denna kunskap uppdagades först många århundraden sedan”.

Vidare sade dr Keith Moore i en kortfattad version:

”Aristoteles som är embryologins fader var den första med att fastslå att embryot utvecklas i stadier men han gav inga detaljer om dessa. Sen dess har embryots utveckling varit okänd tills 1900-talet. Just därför kan inte koranen ha hämtat vetenskaplig information för 1400 år sedan om detaljerna kring utvecklingsstadierna. Den enda rimliga slutsatsen måste vara att dessa beskrivningar har uppenbarats för Muhammed (saw) av Gud. Han kan inte ha vetat sådana detaljer eftersom han var en analfabet utan någon som helst vetenskaplig utbildning.

https://www.youtube.com/watch?v=sYajKl-Xr6c&index=22&list=LLOemMvYS6TKpMFoBLkp_73A

Förhållande

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Man har hört och sett så ofta hur stressade folk är över att dem inte har någon partner i sina liv, att dem måste skaffa sig en familj, innan det blir försent.
Ta det absolut inte som det är något plågsamt mina fina syskon, utan ta det som en välsignelse från Gud Varför? Jo för, förstår ni inte vilken tillfälle man får att komma närmare Gud ännu mer? Det är Gud som är den sanna lyckan, Han är den sanna kärleken, det är Gud som kontrollerar alla ting, om Han vill kommer Han ge dig den bästa partner. Men tänk på detta mina kära syskon att ingen kan ersätta den ensamma tiden man får med Gud, även om man är tillsammans med sina troende syskon.
Vår dyrkan till Gud, ska ses på detta sättet som om man har ett förhållande med någon partner ungefär, om ni förstår vad jag är ute efter? I ett förhållande, gör man allt för att sin partner ska må lycklig, man litar på varandra, stöttar sin partner, berättar för sin partner hur vacker hon/han är, skriver sms till varandra osv. Ni förstår vad jag vill gå efter. Det är så vad det går ut på att dyrka Gud, att minnas Honom, att lita på Honom, förhärliga Honom, prisa Honom, glorifiera Honom, skriva sms till Honom, genom att prata med Gud om allt möjligt, berätta för Gud hur mycket man älskar Honom och hur tacksam man är för allt. Genom att man verkligen tar Gud på allvar.

7:51. De som inte tar sin religion på allvar och som är helt upptagna av detta världsliga liv, glömmer vi på den dagen för att de glömde den dagen, och för att de föraktfullt avvisade våra uppenbarelser.


Må Gud och vara med er alla mina älskade syskon, frid vare med er

💟💟💟

Lite kort sammanfattning kring Muhammed 💟

[16:37] Muhammed önskade att visa den rätta vägen för dom som Gud lät gå vilse. (tecken på ödmjukhet)

[16:125] Muhammed kallade människor att följa Guds väg genom goda och kloka ord.

[42:13] Gud förbjuder splittring inom Islam, Muhammed vet om det precis som Profeter innan honom visste.

[28:56] Muhammed kan inte vägleda dom han älskar, bara Gud kan.

[16:123] Muhammed inspirerades av Gud att följa Abrahams rena tro.

[17:73] Gud tillät inte Muhammed tillskriva Ord till Guds Ord, men människor försökte få honom att tillskriva.

[17:74] Muhammed var en stark tjänare till Gud, det var Gud som stärkte hans tro.

[19:97] Muhammed varnar dom som sätter allt i fråga och han förkunnade ett kärleksfullt Budskap om hopp för dom Gudsfruktiga.

[21:25] Alla Profeter har fått samma budskap, vilket är: La illaha ill Allah = En Gud.

[34:28] Muhammed sändes till Hela mänskligheten, inte enbart för sitt folk.

[38:17] Gud lär Muhammed att bära allt med jämnmod och Gud inspirerar Muhammed till att minnas David som var stark till kropp och själ.

[4:113] Gud lät inte Muhammed gå vilse, Gud skänkte sin Nåd till Muhammed, Gud välsignade honom med visdom och lärde honom allt vad han inte visste.

[6:90] Muhammed tog inte ersättning för Guds budskap, hans uppgift var att påminna.

[9:103] Men han tog emot offergåvor och bad för sina medmänniskor, Muhammeds böner gav människor trygghet och tröst.

[8:30] Gud beskyddade Muhammed mot hans fiender.

[10:49] Muhammed vittnar om att allt är enligt Guds vilja.

[10:108] Muhammeds uppgift var inte att vaka över människor.

[11:2] Muhammeds uppgift var att varna och sprida ett gott budskap om hopp.

[12:108] Muhammed uppmanade alla att med klarsyn och insikt dyrka Gud.

[13:30] Gud lät Muhammed stiga fram bland förnekarna och vittna om EN Gud, Muhammed sa: "Han är min Herre. Ingen gud finns utom Han. Till Honom sätter jag min lit och till Honom vänder jag åter i ånger över mina synder."

[7:196] Muhammed vittnar om att Gud är hans enda stöd.

[2:119] Muhammed kom för att sprida hopp till dom troende.

[3:31] Den som inte förnekar Muhammed ska välsignas med Guds kärlek.

[4:64] Muhammed var stöd för alla människor där dom kunde komma till honom och genom Hans Bön kunde dom uppnå Guds förlåtelse.

[4:65] Muhammed var domaren bland folket.

[4:105, 5:59] Och han dömde med stöd av Guds uppenbarelser till honom.

[4:48] Skriften som Muhammed fick har även som uppgift att vaka över gamla uppenbarelser.

[43:81] Muhammed säger: jag skulle vara den första som tillbad Nåderikes son om han hade någon.

[47:13] Folk med makt som jagade bort Muhammed lät Gud gå under. Guds beskydd var alltid med Muhammed.

[48:1] Gud öppnade en väg för Muhammed till en klar seger.

[48:2] Gud ville alltid Muhammed väl och förlät hans synder.

[49:17] Muhammed vill klargöra att den som följer Islam ger ingen gåva personligen till Muhammed, utan det är Guds Nåd till oss människor.

[67:23] Muhammed uppmanar människor till tacksamhet.

[73:20] Muhammed förtröttades inte att tillbe sin Herre.

[38:29] Människor bör tänka över Koranens budskap.💟💟💟