Döda ditt EGO och ersätt det med att underkasta GUD <3

Frid vare med er allihop kära syskon!

Så jag tänkte skriva här lite om en stor grej som gäller oss alla faktiskt. Det är vad som skiljer oss människor med resten av Guds skapelser (förutom satan och hans jinner). Det är EGO. Varje människa idag lider av EGO. Vad är EGO för oss? Ego är JAGET.
Ditt ego lever bara utifrån att få bekräftelse för vad du gör (man matar sitt EGO), har och presterar. Egot är din referenspunkt, vilket innebär din självbild, din sociala mask och den roll som du spelar, den som lever på att bli omtyckt av andra och att styra andra. Detta innebär att du lever hela ditt liv utifrån vad all påverkan anser.

Jag ser egot som ett stort hinder för själen, det vill säga ett hinder för den andliga utvecklingen. När vi ser på djuren dem har inga EGO, dem är totalt underkastade till Gud, tex. Du slår en hund och behandlar den illa, du låter den aldrig få leka den kommer ändå att förlåta en och älska en. Eller när vi ser hundar en av dem är alfa, dem accepterar Guds lagar genom att det måste finnas en alfa bland dem, dem tävlar inte eller skapar grupperingar som vi människor hade gjort. Satan den förkastade är ett EGO, det är därför vi människor lider av det. För satan är alltid på oss, det var satan som sa till Gud att han var bättre än adam. Vad ser vi idag? Människor vill bli bättre än varandra, människor tävlar med varandra om makt och pengar samt status. Gud lär oss i koranen tvärt om, att underkasta oss totalt till Gud genom att överlämna allt till Gud. Vi dödar våra EGO genom att göra det som gör Gud som mest nöjd.Varför behandlar folk varandra illa? Just för EGOT, man väljer följa göra det som gör ens ego nöjd istället för göra Gud nöjd. Varför säger Gud i koranen att ingen troende är bättre än någon annan? För dem kanske är bättre? Eller varför säger Gud i koranen att man inte får baktala om någon? Koranen är som jag sa den bästa boken som jag har läst för att döda ens EGO, all pris tillkommer Gud.

2:54. Minns att Moses sa till sitt folk, "O mitt folk, ni har kränkt era själar genom att dyrka kalven. Ni måste ångra er inför er Skapare. Ni ska utplåna era egos. Det är bättre för er i er Skapares ögon." Han räddade er. Han är Frälsaren, Barmhärtigast.

45:23. Har ni lagt märke till den vars gud är hans ego? Följaktligen sänder GUD honom vilse, trots hans kunskap, beslöjar hans hörsel och hans sinne, och placerar ett hölje över hans ögon. Vem kan sedan vägleda honom, efter ett sådant beslut av GUD? Ska ni då inte ta er i akt?

Ännu bättre exempel på denna versen.

3:92. Ni kan inte uppnå rättfärdighet förrän ni ger till välgörenhet från ägodelarna ni älskar. Allt ni ger till välgörenhet är GUD fullt medveten om

Ps. Det är därför det sägs den bästa jihad är kampen inom sig själv. För EGO är något man alltid kommer att kämpa med, men så länge man dyrkar Gud och ju mer man gör Gud nöjd desto mer försvinner ens EGO. Det är därför Gud säger också dem bästa bland i Guds ögon är dem mest rättfärdiga


49: De bästa bland er i GUDs ögon, är de mest rättfärdiga. GUD är Allvetande, Medveten.

49:11. O ni som tror, inga människor ska förlöjliga andra människor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska några kvinnor förlöjliga andra kvinnor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska ni håna varandra, eller driva med era namn. Att återgå till syndighet efter att ha uppnått tro är verkligen ondskefullt. De som inte ångrar sig efter det, är de som överträder.

Den bästa hjälparen

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

10:57. O människor, upplysningar har kommit till er häri från er Herre, lindring för allt som bekymrar era hjärtan, och vägledning och nåd för de som tror.

13:28. Det är de vars hjärtan fröjdas i åminnelse av GUD. Sannerligen, genom att minnas GUD, fröjdas hjärtat.

13:29. De som tror och för ett rättfärdigt liv, har förtjänat lycka och ett glädjande öde.

17:82. I Koranen sänder vi ner botmedel och nåd för de som tror. Samtidigt ökar det endast ondskan hos de som överträder.

Perfekt Lycka: Nu och För Evigt

* En av de mest svårfångade målen för varje människa är ''Lycka''. Koranen avslöjar hemligheten till hur man uppnår perfekt lycka i detta livet och för alltid. Vi lär oss från Koranen att lycka är en exklusiv egenskap tillhörande själen.* Där man bygger upp ens själ och får den bli större genom dyrkan av endast Gud. Det är den riktiga personen inom oss själva, och som kommer återvända till Gud.

Känner man sig ledsen? Känner man sig övergiven? Känner man sig panikslagen? Känner man sig tom? Osv.
Vänd dig helt och hållet till Gud, för Gud är den som har nyckeln till din sanna lycka, alla ens besvär, stress, oroligheter osv. Försvinner med Guds lycka. Ju mer vi dyrkar Honom desto mer ser vi hur lyckliga vi mår av det, prisad vare Gud. Det är också ett av Guds mirakel och tecken på bevis att Gud verkligen finns <3

Må Gud underlätta för er alla mina fina, kära syskon med era prövningar och ge er styrka. Frid vare med er

Allt för Gud

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste


Frid vare med er alla mina kära underbara bästa finaste syskon! Imorgon är det bästa dagen på hela veckan. Må Gud och bevilja oss alla med en jättefin jummah med vår skapare!


6:162. Säg, "Mina Kontaktböner (Salat) mina seder för dyrkan, mitt liv och min död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums Herre,


Tillägna sig själv till Gud är en form av dyrkan. Det är man underkastar sig under Guds vilja. Vi alla testas av Gud vad vi prioriterar i våra liv, om vi offrar det för Guds skull eller inte. Det kan vara saker och ting som får oss att komma bort från Gud. Där vi verkligen känner när vi är tex med någon det känns tomhet med den personen eller att man är på jobbet och man får inte göra sina salat eller gå på jummah. Gud gör detta för vår skull att vi ska bli bättre dedikerade tjänare till endast Honom.
Ju mer vi prövas desto mer kan vi öva på våra spirituala effekten av att tillägna oss för Gud, så att vi lär oss att lita på Allahs bestämmelser snarare än de saker vi har byggt själva. Det är en del av underkasta sig honom.

Att tillägna sig själv till Gud bidrar till framgången för ens inre kamp. Det stärker våra inre andliga och moraliska resurser och utvecklar kvaliteter karaktär som är väsentliga för vår kamp på alla nivåer i vår existens.

Varje handling av tillägnelse för Gud ger näring och ökar vår Imaan, det vill säga "tro" Det övertygar och därmed ökar, vår kärlek till Gud, för varje steg vi ger upp något för skull hans kärlek.

Det förstärker vår lojalitet och trohet till Gud. Som sagt, uppoffringar förr oss närmare till Gud och det utvecklar ett slags osynlig kommunikation med vår Skaparen. Det får oss att känna starkare och fastare.


2:112. De som helt och hållet underkastar sig endast GUD, medan de för ett rättfärdigt liv, kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre; de har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.


2:207. Sedan finns de som dedicerar sina liv för att tjäna GUD; GUD är medlidsam gentemot sådana dyrkare.

Ära

Ära Herrens majestät,
Äära Herrens höga namn,
fall ner inför Herren i helig skrud!

33:41. O ni som tror, ni ska minnas GUD ofta.*

33:42. Ni ska prisa Honom dag och natt.

33:35 männen som firar minnet av GUD ofta, och kvinnorna som högtidlighåller; GUD har förberett förlåtelse och en stor belöning för dem.

"Du är värdig, vår Herre och Gud, att mottaga pris och ära och makt, ty du har skapat allting, och genom din vilja de skapades och har sitt väsen".

Kan ni tänka er den äran att man kan kalla sig för muslim? Att vi faktiskt har Gud i vårt liv? Presidenten över hela världen! Många blir så galna glada i av att se kändisar framför sig eller ser fram emot att få gå på en konsert. Men det jag ser fram emot är att tjäna vår Gud varje dag och varje sekund så att varenda cell i min kropp skall prisa Honom i alla omständigheter. Det för mig mina kära syskon är friheten, den sanna lyckan och kärleken! Där man mottager Gud helt och hållet som en mumin. Man har sin tillit till Gud helt och hållet tror verkligen på Honom med hela sitt hjärta.

Att bara prisa Gud, känner man sig så tillfredsställd. Gud uppmanar oss att prisa Honom dag och natt att det ger lycka i oss. Hur enkelt är inte det? Gud är verkligen den barmhärtigaste den nådigaste!

''Vet du att prisa Gud är det bästa man kan göra först innan något annat? Har du någonsin varit i en situation som du känner dig ensam? Eller har du stött på en svår situation i ditt liv och du vet inte vad jag ska göra, som att förlora ditt jobb eller lider förlust av någon väldigt nära ditt hjärta? Överväga de goda tider som när du får en höjning från din chef eller tjäna höga betyg i skolan? Vad brukar du göra under dessa stunder? Prisa Gud gör varje omständighet av våra liv komplett, viktigt, och i högsta grad värdefullt''

Må Guds frid och kärlek va med er allhop <3