innersta

Många kanske undrar om Gud hör våra innersta tankar.

Svaret på det är Ja!

9:78 Gud känner till människans tysta tankar.

Här säger Jesus till Gud och bekräftar att Gud vet allt:

5:116 Gud du vet vad som är i mitt innersta, men jag vet inte vad som är i Ditt innersta. Du känner allt det som är dolt för människor.

2:235 Gud känner till människans innersta tankar.

2:284 Vare sig människor visar vad som rör sig i deras innersta eller döljer det, kommer Gud att ställa dom till svars för det.

50:16 Gud är närmare än människans halspulsåder.

Det finns många fler verser, men här kommer ett till fint exempel som Gud ger oss i Koranen.

När Sakarias hade uppnått hög ålder bad han i en tyst bön till Gud och Gud besvarade hans bön genom att skänka en son till honom som skulle heta Johannes. Sakarias blev chockad och frågade Gud hur det är möjligt att han ska få barn nu när han är så gammal, Då svarade Gud:

[19:9] Detta är lätt för Mig.

Här är verser om Sakarias bön:

(19:3) När han i en tyst [innerlig] bön bad till sin Herre.

(19:4) sade han: "Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig.

(2:257) Gud är de troendes Beskyddare. Han leder dem ut ur mörkret till ljuset. Frid 🌸

Know your enemy

SökSkyddHosGud #GudDenBästaBeskyddaren

12:5 Djävulen är säkerligen människans värsta fiende.

35:6. Djävulen är er fiende, så behandla honom som en fiende. Han bjuder endast in sina anhängare till att ha sin boning i Helvetet.

Sök skydd hos Gud från satan den förkastade.

Alla vi här inne vet vad satan den förkastade är för oss. Det vad satan den förkastade har som vi ofta glömmer och som är så viktig för oss att minnas är att satan har en extrem tålamod. Vilket innebär att han kommer inte med allt på en gång utan han börjar sakta men säkert och ju mer man accepterar hans äckliga viskningar desto större inflytande blir hans viskningar på oss. Alltså han kommer med måtta och med måtta och så vidare tills han förstör oss helt.

Men dem människorna han inte kommer åt är dem som är underkastade helt till Gud <3

15:40. "Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."
Om satan den förkastade lyckas att förstöra en eller lyckas att vinna mot en, låt honom aldrig få trycka ner en där man kommer till den punkten av självhat, att man vill lida för det man har begått. Istället var den som aldrig ger upp någonsin oavsett hur många gånger man än blir knockad av ens tester, så var alltid redo igen och res dig upp för Gud. Gud ser dem som ger sitt allt för Honom <3

Misströsta aldrig Guds nåd

39:53. Proklamera: "O Mina tjänare som överskred gränserna, misströsta aldrig om GUDs nåd. För GUD förlåter alla synder. Han är Förlåtare, Barmhärtigast."

Om ni inte redan gör det så vill jag att ni ska verkligen gå in på djupet hur barmhärtig och hur nådig Gud är mot oss. En sak som vi troende aldrig ska göra är att ge upp på vägen till Honom.
Ju mer ihärdig man är och ju mer man aldrig misströstar Guds nåd mot en så blir man bara en vinnare i Guds ögon inshallah.
Läste Surah 12 igår och det är just i den fantastiska surahn hur ihärdig man ska vara till Gud och agera rättfärdighet i alla situationer och vara vördnadsfull till Gud så mycket man bara kan. När man känner sig misslyckad en dag, eller man känner sig värdelös, ensam osv. Det är just i dem tillfällen man ska bryta sig loss till Gud och vara ihärdig med andra ord att aldrig ge upp någonsin. Misslyckas man en dag som sagt, så börjar man bara om igen och om igen tills man bryter muren till Gud. Huvudsaken är att man vill sträva efter vår Herre och då kommer man att bryta sig igenom den muren. Allt handlar om vad man i hjärtat till Gud. Detta är vad man tror på och man är villig att dö för detta för Gud om det nu skulle krävas. Vi har vår Herre den bästa STÖDJAREN.