Mål

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste !

[2:265] De som ger sina pengar i strävan efter GUDs välbehag, av sann övertygelse, är som en trädgård belägen på hög och bördig jord; när tungt regn faller, avger den två gånger så mycket skörd. Om tungt regn inte finns att tillgå, räcker det med ett duggregn. GUD Ser allt ni gör.

Varje dag sätt upp mål för dagen som får en och komma närmare Gud.
Läs och lär vad Gud blir mest nöjd över. Följ det och kom Gud ännu närmare.
Det viktiga vi gör genom vår dyrkan till Gud är att vi implicerar Gud i våra liv och inte ger det världsliga det utrymmet och får det och ta över ens dyrkan till Gud. Annars kommer Gud inte vara det första man prioriterar utan Gud kommer man och prioritera sist, när det ska vara tvärtom hela tiden.

I varenda grej du gör, minns alltid Gud, prata med Gud inombords så mycket du bara kan. Vi vet själva hur lugna vi blir utav att minnas Gud och hur mycket man älskar det, man känner verkligen den kärleken från Gud, alltså ljuset.

Tiden på denna världen går jätte snabbt vilket vi märker av. Jag tror att ingen av oss vill vara bland dem som ångrar sig grovt över att man inte kunde göra så mycket mer för Gud, när det är så lätt och göra Gud nöjd. Det finns ingenting lättare egentligen än och göra Gud nöjd, och med att göra Gud nöjd kommer du få allt från vår Herre, som ingen någonsin kan ge det vad Gud ger en tillbaka. Gud tar aldrig en för givet, Gud ser alltid vad vi gör, och glömmer det aldrig.
Medan vi människor tyvärr tar varandra för givet, även Gud tar man för givet, det är så människan är. Även om du älskar en människa så mycket och gör allt för den människan det kan leda till den människan kommer ta dig för givet, medan Gud ALDRIG tar dig för givet, och ju mer du gör för Gud desto mer får du tillbaka. Vad är det man ska egentligen gå efter? Guds som är den mest kärleksfullaste den trognaste <3

GUD

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Varje dag får vi troende attacker från satan den förkastade med negativa tankar, och negativa känslor etc.
Speciellt så handlar det om att komma bort från Gud. Genom att göra sin salat senare, eller genom att göra världsliga saker som vill oss att tro det ska göra oss nöjda. Det är så satan den förkastade fungerar, och det är upp till oss om vi ska acceptera det eller inte. Men jo mer vi accepterar hans viskningar och idéer desto djupare hamnar vi i det så kallade mörkret.

[35:6] Djävulen är er fiende, så behandla honom som en fiende. Han bjuder endast in sina anhängare till att ha sin boning i Helvetet.

[15:39] Han sa, "Min Herre, eftersom det var Din önskan att jag gick vilse, kommer jag säkerligen att locka dem på jorden; jag kommer att vilseleda dem allihop.

[15:40] "Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."

Det bästa försvar med detta är att minnas Gud konstant, alltså var Gud medveten så mycket du kan.
Bombadera dig själv med tankar om Gud, med kärlek till Honom, och att du ser fram emot att få göra salat även om det inte känns så riktigt så intala dig själv till det. Tro mig det hjälper.
Det visar framförallt till Gud att du inte ger upp att få komma närmare Honom. Det är inte kroppen som ska bestämma utan det är själens behov som ska komma först och vi vet var vår själs behov ligger och det är alltid till Gud <3.


[15:42] "Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de som överträder, de som följer dig.

Samma sak när det kommer till synd. Satan den förkastade vill att vi ska synda. När det kommer viskningar om att man ska göra synd så sök skydd hos Gud, och genom att visa din kärlek till Gud ännu mer, gör ännu mer duas, och underkasta dig Gud. Möt den ondskan med kärlek.

Prioritera

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Salomons Exemplariska Hängivelse

[38:30] Till David gav vi Salomon; en bra och hängiven tjänare.

[38:31] En dag blev han upptagen med vackra hästar, tills nattens början.

[38:32] Då sa han, "Jag njöt av de materiella sakerna mer än jag njöt av att dyrka min Herre, tills solen var borta.*
Fotnot

[38:33] "Ta hit dem igen." (För att ta farväl,) klappade han deras ben och halsar.

[38:34] På så sätt testade vi Salomon; vi välsignade honom med stor materiell rikedom, men han underkastade sig ihärdigt.

I dagens samhälle är det lätt att vi kan tappa Gud speciellt när vi är omringade av det världsliga (Dunya). Framförallt när den stressen har ökat bland oss människor. Stress är något som skador oss människor enormt, speciellt ens inre själ. Stressen får en att komma bort från Gud och från sig själv, det är så viktigt man verkligen gräver djupt inom sig själv och frågar sig själv, vad ska man stressa sig för? Vad får man utav stress?
Jag trodde förr förra året var mitt värsta år men detta året tog priset, prisad vare Gud.
Jag var på väg och gå in i väggen tre gånger på grund av all min stress. Det lede till att man tappade bort sig helt. Det är vad stress gör med en människa. Prisad vare Gud, jag bad till Gud hela tiden om att hitta mig själv, som jag var innan och helt plötsligt en kväll gav Gud mig alla svaren, och speciellt det svaret som jag alltid har väntat på och det är känna av Guds närhet varje dag och vara en av Hans närmsta tjänare. Det är enklare än vad vi tror.

Allt handlar om vad du verkligen tror på och vad du är villig och offra, man måste som sagt gräva djupt inom sig själv och fråga vad tror man på och vad man vill prioritera. Man måste ha rätt inställning varje dag, och aldrig ge upp. När det ger ont inom det är då det verkligen räknas, vem du är för tjänare till GUD, man är ihärdig till Gud i vått och torrt, det är vad som görs till en champion.

Det vad du prioriterar det är vad du får. Precis samma sak när du väljer och träna på gymmet så får du mer muskler och du blir mer starkare. Samma sak gäller med dyrkan av Gud, ju mer man väljer sin tid till GUD desto desto mer får du tillbaka av Gud. Sen ska vi inte glömma, det man får utav Gud går inte ens och jämföra vad man får utav annat. Det handlar om det man vill offra för och komma närmare GUD, precis som vår profet Solomon gjorde med sina hästar, han släppte ut dem fria för han insåg han fastnade mer för hästarna än Gud, och han valde GUD.

[101:6] Vad gäller den vars vikter är tunga.

[101:7] Kommer han att föra ett lyckligt (evigt) liv.

[101:8] Vad gäller den vars vikter är lätta.

[101:9] Hans öde är lågt.

[101:10] Vet du vad det är för något?

[101:11] Den flammande Helveteselden.