Tacksamhet

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Påminnelse med att vara tacksam till vår Gud är så viktigt. Det är så viktigt att det ger resultat hur våran relation är till Gud och hur vi mår i vår själ. Vi ska vara tacksamma för allting som sker runt omkring oss, även i alla möjliga sorters situationer vi hamnar i. Till exempel, kom din buss till jobbet försent, speciellt när du känner dig stressad? Tacka Gud för det mashallah! Gud vet varför den kom försent, Gud vet vad som är bäst för oss. Tacksamhet till Gud innebär att alltid vara positiv för allt vad Gud ger en. Det är där vi testas ordentligt av Gud om vi är tacksamma eller om vi är otacksamma.

34:13 Endast några få av mina tjänare är tacksamma 14:7. Er Herre har fastställt: "Ju mer ni tackar mig, desto mer ger Jag er." Men blir ni otacksamma, är Mitt straff svårt.

Gud säger själv i koranen, att endast få av Hans tjänare är tacksamma till Honom. Bara tänk er själva Gud säger det, få av Hans tjänare är verkligen tacksamma till Gud. Den versen ska vara som ett bränsle för oss troende att vara tacksamma för allt, oavsett vad som än händer en. Har man det bra tacka Gud, har man det jobbigt tacka GUD ännu mer, regnar det? TACKA GUD, är det snö storm TACKA GUD. Det gick inte som du förväntade dig? TACKA GUD. GUD vet alltid vad som är bäst! Din partner har lämnat disken i vasken och inte städat undan efter sig och du vill ha det fint i huset, underkasta dig då till Gud och ta bort dem negativa tankarna med ersätta med att vörda Gud = God is doing everything tänker man då och tacka Gud för det. Den sorts av underkastelse går till en helt annan djupare nivå till Gud, man får en helt annan perspektiv vad underkastelse verkligen betyder. Tacka Gud för ALLT vad som än händer en. Gud är i full kontroll över alla ting.

Frid och kärlek va med er alla mina syskon och må Guds ljus vara hos er alla <3