Den sanna lyckan

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Perfekt Lycka: Nu och För Evigt

* En av de mest svårfångade målen för varje människa är ''Lycka''. Koranen avslöjar hemligheten till hur man uppnår perfekt lycka i detta livet och för alltid. Vi lär oss från Koranen att lycka är en exklusiv egenskap tillhörande själen.* Där man bygger upp ens själ och får den bli större genom dyrkan av endast Gud. Det är den riktiga personen inom oss själva, och som kommer återvända till Gud.

Känner man sig ledsen? Känner man sig övergiven? Känner man sig panikslagen? Känner man sig tom? Osv.
Vänd dig helt och hållet till Gud, för Gud är den som har nyckeln till din sanna lycka, alla ens besvär, stress, oroligheter osv. Försvinner med Guds lycka. Ju mer vi dyrkar Honom desto mer ser vi hur lyckliga vi mår av det, prisad vare Gud. Det är också ett av Guds mirakel och tecken på bevis att Gud verkligen finns <3

Må Gud underlätta för er alla mina fina, kära syskon med era prövningar och ge er styrka. Frid vare med er

<3

Gud är den bästa besvararen. Det finns ingenting som är omöjligt för Gud.

Hans vilja tränger igenom varje hinder, kanske har du redan upplevt det, kanske har Gud omvandlat ditt liv till något du aldrig trodde förr? Visst är den känslan underbar, känslan där Gud gör det omöjliga till möjligt Alhamdulillah.

Gud är den mest generöse, den all seende, den bästa beskyddaren, den starke, den trogne, den levande och den odödlige.

Vi människor prövas olika, på olika villkor och därför bör vi alltid tacka Gud.

TIll Gud tillhör all Godhets källa, Gud är den vänligaste och rättvisaste.

Han är den som Godtar ånger och den som Förlåter.

Han är ägaren av all suveränitet, Han är den Rike och den ensam Tillräcklige.

Om du lever med Gud i ditt liv då har du allt. Du kanske inte inser för tillfället hur rik du är av att ha Gud i ditt liv, men du måste inse att när du lever med Gud då har du verkligen allt du behöver. Han är ljuset i våra liv.

Frid vare med er! <3

Påbjud Det Goda & Förbjud det Onda.

How do we change the world? 
''one random act of kindness at a time''
 
Hur kan vi som är muslimer förändra världen? Svaret finns i Koranen, “godhet och ondska är inte lika, stöt bort med det som är bättre, således den som du har fiendeskap med kan bli din vän.”(Kapitel 41 vers 34 i Koranen) 
 
��“Låt det finnas ett samhälle bland er som bjuder in till det som är gott, uppmanar till rättfärdighet och avmuntrar/förbjuder ondska. Dessa är vinnarna.” (Kapitel 3 vers 104 i Koranen)��
 
Vi ska stöta bort det onda som människor gör med det som är bättre, vilket i sin tur leder att man bryter kedjan av negativitet som förs vidare mellan människor. Istället så påbörjar man en ny kedja av positivitet och etablerar ett starkare band med sin medmänniska, vilket kan i sin tur stärka samhället i sig. Vi ska avmuntra varandra från det onda och påbjuda det goda, om man ser någon göra något ont så ska man försöka få den personen att tänka om och istället göra en god gärning. Eller att engagera människor runt om en i samhällsfrågor som är väldigt avgörande i våra liv. I sin tur ju mer gott man gör desto närmare kommer man Gud och detta gör att ens själ blir starkare. 

Be, and it is 16:40

Gud säger endast Var och Det Blir:
[16:40] När det är Vår vilja att något skall vara säger Vi endast till det: "Var!" - och det är.    
 
  • Ibland bemöter vi svårigheter i våra liv och det kan hända att dom känns extra långa när Gud inte besvarar oss direkt. Ibland kanske satan viskar till dig att Gud inte bryr sig om dig, men så är inte fallet. Gud vill dig alltid väl och satan vill alltid orsaka ont till oss och vill att vi tappar tålamodet under prövning perioden och att vi även tappar tiliten till Gud.
  • Kom ihåg att det finns ingenting som är omöjligt för Gud.
  • Däremot sker allt enligt Guds plan & tid, det måste vi människor lära oss att respektera och förstå att Guds plan är alltid bättre än det vi själva tror är bra för oss. Om inte din bön besvaras genast innebär det inte att Gud inte hör din bön eller inte vill besvara dig, utan att det snarare inte är din tid att få det du ber om.
  • Kom ihåg att leva varje dag med Guds ord, starta alltid din dag med en bön och avsluta med en bön av tacksamhet till Gud för allt som Gud har välsignat dig genom dagen.
  • Frid vare med er alla underbara syskon.