Dyrkan

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Vägen till Lycka: Sträva efter att Förnöja Gud
Som troende på endast Gud ska vår prioritet i detta livet vara att uppfylla Guds budord till oss. Vi ska sträva efter att leva ett liv som förnöjer Gud. Vad som förnöjer Gud är inte våra yttranden, utan våra innersta avsikter och handlingar när det kommer till att utföra Hans befallningar. När den viktigaste aspekten i våra liv blir att förnöja Gud, kommer Gud att göra allting underbart för honom eller henne:

24:55 Gud lovar de ibland er som tror och för ett rättfärdigt liv att Han kommer att göra dem till härskare på jroden, precis som Han gjorde för de som kom innan dem, fastställa religionen Han valt för dem, och ge dem frid och trygghet i stället för rädsla. Allt detta för att de dyrkar endast Mig; de sätter aldrig upp några idoler vid sidan av Mig. De som inte tror efter detta är de verkligt onda.

Om du vill bli en "kung" eller en "drottning" på jorden, då måste du undersöka dig själv noggrant och uppriktigt hela tiden. Varje gång du har något sorts problem i ditt liv - med pengar, hälsa, relationer, vilket problem som helst - måste du leta efter lärdomen i det. Så fort du förstår lärdomen i det, kommer allting att bli bra igen. Problemet kommer helt enkelt att försvinna, och, ännu viktigare, Gud kommer att kompensera dig. Alla dåliga effekter från det förflutna kommer att utplånas. Om du är uppriktig kommer Gud att fullända din relation till Honom, genom att låta dig gå igenom olika test baserat på dina svagheter (3:14, 8:28). Om du exempelvis tycker att någonting är viktigare än Gud kanske Han tar bort det från dig, för att testa dig. Därför måste vi fråga oss själva, "Vad är viktigast i mitt liv?" Om vårt jobb är det viktigaste, kanske det tas bort. Om våra barn är den viktigaste aspekten av våra liv, kanske de tas bort.

Gud: Propritet Nummer Ett
Den allra första prioriteten i varenda människas liv borde vara att förnöja Gud. Ingen och ingenting ska ha prioritet före Gud. Vad är den första prioriteringen i ditt liv? Är det att förnöja Gud, eller din chef? Är det att göra dina fem dagliga kontaktböner och förnöja Gud, eller att förnöja dina vänner som inte förstår varför du bugar dig och prostrerar? Är det att gå till Fredagsbönen eller att ta han om din business? Är det att vara tillsammans med de troende för Koran-studie eller att uppfylla dina egna önskemål genom att söka annan underhållning på Fredag-kvällarna? Vilket är det? Du måste undersöka dig själv noggrant, och du måste korrigera dig själv omedelbart om du ser att dina prioriteringar är bakända. Om du bestämmer dig för att förnöja Gud innan du förnöjer dina vänner, kommer Gud att ge dig dignitet och respekt bland dina vänner. Han kommer att göra så att de respekterar dig. Gud kontrollerar sinnena och hjärtat hos alla människor. Gud är den som gör att de älskar dig, hatar dig, eller respekterar dig.

Artiklar Frågor&Svar
Uppträder du annorlunda med de troende än du normalt gör? Talar du fritt och låter andra troende få veta din åsikt för att du uppriktigt vill dela dina tankar och samtidigt förstå dem, eller vill du helt enkelt att de ska imponeras av din kunskap? Om din anledning till att tala är för att söka respekt bland de troende, kommer Gud att ta bort den respekten. Men, om du talar av en ärlig och uppriktig önskan att uttrycka Koranen och lära med de omkring dig, kommer Gud att ösa dig med beundran från de andra troende.

När att förnöja Gud blir det allra viktigaste i ditt liv, kommer du att ha det mest värdefulla någon kan önska sig - Guds stöd. Men om du gör någonting annat viktigare än att förnöja Gud, kommer du att testas om och om igen. Om du inte förstår det efter alla dessa test, kommer du att förlora både i denna världen och i Livet Efter Detta.

Underkastelse

[2:208] O ni som tror, ni ska omfamna total underkastelse; följ inte Satans väg, för han är er ivrigaste fiende.

Att vara lycklig/glad är underkastelse till Gud. Är man lycklig så är man tacksam, är man olycklig så är man otacksam. (Kan hända man är olycklig på grund av en orättvisa eller någon sårar en) För oavsett vad som än händer en har en anledning, och det är upp till var och en se till varför man är olycklig.

Gud säger själv i koranen, att endast få av Hans tjänare är tacksamma till Honom. Bara tänk er själva Gud säger det, få av Hans tjänare är verkligen tacksamma till Gud.

34:Endast några få av mina tjänare är tacksamma.

Den versen ska vara som ett bränsle för oss troende att vara tacksamma för allt, oavsett vad som än händer en. Har man det bra tacka Gud, har man det jobbigt tacka GUD ännu mer, regnar det? TACKA GUD, är det snö storm TACKA GUD. Det gick inte som du förväntade dig? TACKA GUD. GUD vet alltid vad som är bäst! Din partner har lämnat disken i vasken och inte städat undan efter sig och du vill ha det fint i huset, underkasta dig då till Gud och ta bort dem negativa tankarna med ersätta med att vörda Gud = God is doing everything tänker man då och tacka Gud för det. Den sorts av underkastelse går till en helt annan djupare nivå till Gud, man får en helt annan perspektiv vad underkastelse verkligen betyder. Tacka Gud för ALLT vad som än händer en. Gud är i full kontroll över alla ting.

[57:5] Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Honom. Alla ting kontrolleras av GUD.


Må Gud vägleda er alla mina fina syskon på den raka vägen till Honom, ska be för er alla <3

Egot

[45:23] Har ni lagt märke till den vars gud är hans ego? Följaktligen sänder GUD honom vilse, trots hans kunskap, beslöjar hans hörsel och hans sinne, och placerar ett hölje över hans ögon. Vem kan sedan vägleda honom, efter ett sådant beslut av GUD? Ska ni då inte ta er i akt? Detta gäller för oss alla syskon! Döda ens EGO, det är vårt huvudmål för och bli total underkastade till Gud. Egot är den som alltid vill ha rätt även om den har fel Egot är den som vill göra sig själv nöjd Egot är den som tänker bara på sig själv Egot är den som inte tål kritik Egot är den som vill få en och begå ondska Egot är den som vill se sig själv vara bättre än andra Satan den förkastade blev utkastad från himlen på grund av hans ego, satan ansåg sig vara bättre än människan, Idag ser vi överallt där folk anser sig vara bättre än andra med skitsnack, ser ner på varandra, rasism, etc. Låt aldrig ditt EGO vara i vägen för och komma närmare Gud.

Religon

[2:148] Var och en av er väljer riktningen som ni vill följa; ni ska rusa mot rättfärdighet. Vart ni än befinner er, kommer GUD att sammankalla er alla. GUD är Allsmäktig. Religionen till vår Herre är för och göra dem rättfärdiga verken, och ha mod på uppdrag av dem som inte kan försvara sig själva, och godhet. Det Gud önskar från oss är vad vi har i våra hjärta och our minds <3 Genom det du bestämmer för och göra varje dag, blir du till en bra tjänare till vår Herre <3 Frid och kärlek