I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Min Herre, jag söker skydd hos Dig från djävlarnas viskningar.
Och jag söker skydd hos Dig, min Herre, så att de inte kommer nära mig.

6:162. Säg, "Mina Kontaktböner (Salat) mina seder för dyrkan, mitt liv och min död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums Herre.

När du vaknar en morgon som inte var dagen innan, du känner dig redan seg och det känns som dagen kommer gå emot dig, redan där då ska du gå direkt till Gud och börja göra dua, börja be till Honom och vara tacksam oavsett vad hur du än känner dig eller hur du än mår så är du tacksam för du har det mest viktigaste i ditt liv och det är Gud, PRISAD VARE GUD. Börja då med morgonen att ge ännu mer för Gud än vad du brukar göra, repetera för dig själv att du har Gud i ditt liv alhamdulillah och Han är tillräcklig för en och möt den motgången med lyckan för Gud! Även om tankarna och segheten går emot dig, bryt den barriären med Guds hjälp. Ge mer kärlek till Gud och omkring dig även om allt går emot dig, och prata med Gud så ofta du bara kan! Gud ser dig att du är ihärdig och kämpar emot motgången, det är vad en riktig champion gör. Det viktigaste är vad Gud ser dig göra för Honom! När du väl lyckas bryta den barriären tro mig, vilken vinst det känns av Gud prisad vare Gud. Gud testar oss både i medgång och motgång. En soldat av Gud är både tacksam i medgång och motgång och kämpar igenom det som en ihärdig soldat gör för Gud. Vi har allt vi kan önska oss i våra liv = <3 Gud <3 med Gud är allt enklare för oss och inte tvärtom. Så obeskrlvlig underbar är Gud för oss, ju mer du gör för Gud desto mer kommer Han ge dig. Prisad vare Gud, man kan inte förklara med ord hur tacksam är för Gud.

Må Guds ljus vara med er allihopa och ge oss styrka för att komma Honom närmare !

31:17. "O min son, du ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat). Du ska förespråka rättfärdighet och förbjuda ondska, och förbli ihärdig trots motgångar. Dessa är de mest ärbara egenskaperna.

2:155. Vi kommer säkerligen att testa er med en del rädsla, hunger, förlust av pengar, liv, och skördar. Ge goda nyheter till de som är ihärdiga.

2:156. När en olycka drabbar dem säger de, "Vi tillhör GUD, och till Honom kommer vi att återvända."

2:157. De har gjort sig förtjänta av välsignelser från sin Herre och nåd. Dessa tillhör de vägledda.

2:214. Förväntar ni er att komma in i Paradiset utan att testas som de före er? De testades med prövningar och motgångar, och skakades om tills budbäraren och de som trodde med honom sa, "Var är GUDs seger?" GUDs seger är alltid nära.

47:31. Vi kommer säkerligen att testa er, för att urskilja de ibland er som strävar och som ihärdigt håller ut. Vi måste avslöja era verkliga egenskaper.

47:35. Därför ska ni inte vackla eller ge upp i strävan efter frid, för ni garanteras seger, och GUD är med er. Han kommer aldrig låta era ansträngningar gå till spillo.


Välgörenhet

I Allahs namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

All prisning tillhör endast Gud, Han som är världens Herre, Jordens Herre och allting där emellan. Det är till Honom vi kommer att återvända till.

Vi söker skydd hos dig vår Gud från satan den förkastade, vi söker tillflykt hos dig vår Gud.

Vad betyder välgörenhet? Hjälp till behövande, hjälpverksamhet, givmildhet, filantropi, barmhärtighet.

Det är vad Gud lär oss i koranen. Att vi ska ge till välgörenhet så ofta vi bara kan med Guds hjälp. Ge till välgörenhet behöver inte bara handla om pengar, utan det handlar om hur gott man sprider omkring sig, vara en god människa, vara en god exempel för sin omgivning. Även att ge andra människor leende är som en välgörenhet. Man hjälper till med att bidra snällhet omkring till sin omgivning med sin positiva energi som Gud har givit oss. Det positiva energin som man får av Gud, det tar över det negativa energin. Som Gud förklarar i koranen, vi ska bemöta ondskan med godhet. Genom ens godhet kan det göra en stor skillnad i någons liv! Ibland kan det vara tufft, för satan den förkastade vill att vi ska ta det lätta vägen och vad är det lätta vägen? Det är att bli arg, irriterad att man låter ens EGO få ta över en istället för att trycka bort sin ilska som Gud säger till oss vi ska göra och ta den svåra vägen, genom att sprida Guds ljus omkring sig! Det är den sanna Islam, genom det sprider man Guds sanna religion som just handlar om respekt och kärlek till allihopa, kvittar vilken bakgrund eller var man kommer ifrån, för vi är alla samma människor. Guds religion är en botemedel till all ondska, Med det får människor se vad den sanna Islam handlar om när vi muslimer utövar vår dyrkan till endast Gud! Det där är vårt jobb som muslimer!

Må Guds ljus vara hos er allihopa! Frid och kärlek <3

35:29. Utan tvivel, de som reciterar GUDs bok, iakttager Kontaktbönerna (Salat), och från våra gåvor till dem spenderar de - i hemlighet och öppet - är engagerade i en satsning som aldrig misslyckas.

42:43. Att tillgripa tålamod och förlåtelse reflekterar en sann styrka i karaktären.

35:32. Vi förde skriften vidare från generation till generation, och vi lät vem vi än valde bland våra tjänare få den. Därefter kränkte en del av dem sina själar, andra upprätthöll den endast en del av tiden, medan andra var ivriga att verka rättfärdighet enligt GUDs vilja; det är den största triumfen.

90:17. Och att vara en av dem som tror, och uppmuntrar varandra till att vara ihärdiga, och uppmuntrar varandra till att vara snälla.

28:54. Till dessa ger vi dubbel belöning, för att de ihärdigt håller ut. De bemöter onda verk med goda verk, och från våra gåvor till dem, ger de.

Romans 12:21 Do not overcome by evil, but overcome evil with good.

41:34. Ett bra svar och ett dåligt svar är inte likvärdigt. Använd det bästa möjliga svaret. På så sätt kan den som brukade vara er fiende bli er bästa vän.

41:35. Ingen kan uppnå detta förutom de som ihärdigt håller ut. Ingen kan uppnå detta förutom de extremt lyckosamma.

90:18. Dessa har förtjänat lycka.

35:30. Han kommer att belöna dem generöst, och kommer att mångdubbla Sina välsignelser över dem. Han är Förlåtande, Tacksam.

38:83. Därför, prisad vare Den i vars hand makten över alla ting är, och till Honom kommer ni att återföras.

En ny dag, ny möjlighet

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

23:97. Säg, "Min Herre, jag söker skydd hos Dig från djävlarnas viskningar.

98. "Och jag söker skydd hos Dig, min Herre, så att de inte kommer nära mig."

114:1. "Säg, "Jag söker skydd hos människornas Herre.

2. "Människornas Kung.

3. "Människornas gud.

4. "Från det onda av lömska viskningar.

5. "Som viskar in i människornas bröst.

6. "Vare sig de är av jinner eller människor."


Varje dag har vi en ny möjlighet för och komma närmare Gud. Det är alltid enklare än vad vi tror. Vi har fått den fria viljan från Gud, vi var dem enda som villigt accepterade att ha fria viljan. Det är något som vi ska utntyttja för dyrka Gud ännu mer för varje dag. Det där är vår test! Det är upp till var och en hur man vill ha det. Misslyckas man, ska man aldrig hata sig själv för det eller klandra sig för det, det är meningen att man ska misslyckas, för annars lär vi oss aldrig! Hellre att man misslyckas och kommer närmare Gud än att lyckas och komma ifrån Gud. Vi har valt denna vägen av Gud för en anledning, för vi vet det är sanningen! Det är denna vägen som ger oss riktiga lyckan!
När vi ser på djur som jagar tex en lejon jagar en gazelle, ger lejonen upp för att få tag på bytet? Den ger verkligen sitt allt för att ta fast gazellen. Det är för lejonet är motiverad och har ett mål för att ta fast gazellen. För ens liv kan hänga på lejonet inte får tag på bytet och kan börja svälta. Det är vad vi ska göra, för GUD! Vi är LEJONET, vi är dem som kämpar varje dag för allt göra vår Gud nöjd. Tillåt aldrig någon komma och säga till en att sluta springa mot Gud, även dig själv. ALDRIG Det är vi som bestämmer över ert öde och ingen annan!
Må Gud välsigna er alla mina fina syskon och må Gud ge oss styrka! Gud som stöd, kan man klara av allt, allt är möjligt med Gud! Med Gud kan vi ta den extra milen, extra dagen på jobbet, börja om igen! Gud är störst!

17:18. För den som väljer att prioritera detta flyktiga liv, kommer vi att påskynda de gåvor vi beslutat ge honom, därefter överlämnar vi honom till Gehenna, vari han lider för evigt, föraktad och besegrad.


Livet Efter Detta

19. Vad gäller de som väljer att prioritera Livet Efter Detta, som verkar rättfärdighet medan de tror, kommer deras ansträngningar att uppskattas.

20. Vi ger till var och en av dem; vi ger till de ena och de andra av er Herres gåvor. Er Herres gåvor är outtömliga.

21. Lägg märke till hur vi föredrog vissa människor (i detta livet). Skillnaderna i Livet Efter Detta är mycket större och mycket mer betydelsefulla.

33:72. Vi erbjöd ansvaret om (valfrihet) till himmlarna och jorden, och bergen, men de vägrade att bära den, och var rädda för den. Men människan accepterade den; han överträdde, var okunnig.*

33:70. O ni som tror, vörda GUD och yttra endast de korrekta yttrandena.

71. Han kommer då att fixa era verk och förlåta era synder. De som lyder GUD och Hans budbärare har triumferat en stor seger.

🌸Gud lär oss att det finns massvis med exempel från förr som vi kan ta lärdom av: 
 
[4:26] Gud vill klargöra [allt] för er, visa er de vägar som era föregångare följde och vända Sig till er och innesluta er i Sin nåd. Gud är allvetande.
 
🌸Något som satan är bra på är att kapa Guds väg genom frestelser, vi måste lära oss att alltid följa Guds ord för att bli välsignade med Guds gåvor:
 
[4:27] Ja, Gud vill vända Sig till er och innesluta er i Sin nåd, men de som går dit deras begär driver dem vill leda er bort [för alltid från den raka vägen].
 
[4:28] Gud vill lätta era bördor, eftersom människan är skapad svag. 
 
🌸Gud vill ge oss såååå mycket mer än vad vi inuläget har, frågan är hur mycket fel vi gör medvetet? & hur länge till skall man göra dessa fel? Vill man inte förbättras? Hur mycket fruktar vi Gud egentligen? 
 
🌸Tänk på dessa frågor.. Jag vet att alla vi kan bli bättre tjänare genom små ändringar, sätt upp mål för att komma Gud närmare och Gud skall skänka ännu mer tillbaka! 💡💫