Black friday

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Denna helgen är det black friday runt om i världen som vi har märkt. Där folk trängs, slåss över materiella saker och tyvärr i visa fall så har det förekommit dödsfall.

75:5 Men människan har en tendens till att bara tro på det han ser framför sig.

100:8 Han älskar materiella saker för mycket.

Gud gav mig en så fin visdom utav all detta, och den visdomen är att vi som troende ska vara så dedikerade till Gud hela tiden om inte mer,, varje minut av våra liv. Missförstå mig inte, inte på det beteendet utan vördnad till Gud med kärlek och frid. Där vi skyndar oss för att göra vår Herre som mest nöjd. Vi ska verkligen vara så tacksamma och så lyckliga över att vi har vår Herre! Med Gud har vi verkligen allt vi någonsin kan önska oss, prisad vare Gud vår mest underbaraste Herre och den enda Herren som gör allt för oss <3 och med den lyckan vi får av Honom är så enkel mashallah.

2:207 Sedan finns de som dedicerar sina liv för att tjäna GUD; GUD är medlidsam gentemot sådana dyrkare.

20:83. "Varför rusade du iväg från ditt folk, O Moses?"

20:84. Han sa, "De är inte långt bakom mig. Jag har rusat till Dig min Herre, för att förnöja Dig."

35:32. Vi förde skriften vidare från generation till generation, och vi lät vem vi än valde bland våra tjänare få den. Därefter kränkte en del av dem sina själar, andra upprätthöll den endast en del av tiden, medan andra var ivriga att verka rättfärdighet enligt GUDs vilja; det är den största triumfen.

Må Guds frid och kärlek vara med er alla och stärka er <3

Pröva mig Gud och få mig komma dig närmare

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

29:3. Vi har testat de som kom före dem, för GUD måste urskilja de som talar sanning, och Han måste avslöja lögnarna.


Detta livet som vi lever just nu är en förberedelse inför livet efter detta. Här ska vi bli testade och granskade av Gud om vem som förtjänar att få komma in i Hans rike (paradis). Hur underbar är inte Guds nåd? Han hade aldrig behövt göra det här åt oss, och ändå så gör Gud allting för våran skull. Han är den Barmhärtigaste den Nådigaste <3


Psalm 139:23,24
Pröva mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.

Vi tittar här vad David sa till Gud, att han ville bli prövad. Varför? Prövningar är absolut inget negativt, utan det är positivt, det är en ära av Gud. Just för att det är via prövningar vi blir starkare till Gud, när vi utmanar oss själva med vår dedikation till endast Gud.

En gång på jobbet blev jag ordentligt testad av Gud, och det var angående om min tro. Jag kom till jobbet lite försenad för jag gjorde min kontaktbön. Innan så gick det alltid bra att komma 5-10 min försent till jobbet men just denna dagen skulle man komma i tid för vi skulle ha rapport. När jag väl kommer in till lokalen sitter alla där från dags personalen och kvälls personalen, framför mig står chefen inte alls glad över att jag kom försent. Då började chefen att skälla på mig att jag inte får komma försent. Jag svarade med att jag var ute och gjorde min kontaktbön det har jag all rätt i. Så svarade chefen att här väljer man jobbet först om inte kunde jag lika bra att sluta, så svarade jag direkt med att Gud kommer alltid komma först, framför allihopa. Sen några månader senare gav chefen mig fast anställning. Där testade Gud mig ordentligt, och ett av belöningarna var att Gud fixade och gav mig en fast anställning. Gud har kontroll över alla ting. Vi ska alltid se prövningarna som en morot till framgång till Honom.

Vår Herre. vår Enda Gud pröva oss och låt oss få komma dig närmare för varje sekund av våra liv. Du hör allt och ser allt <3 all ära tillhör endast Dig, den sanna Härskaren.

2:155. Vi kommer säkerligen att testa er med en del rädsla, hunger, förlust av pengar, liv, och skördar. Ge goda nyheter till de som är ihärdiga.*

2:156. När en olycka drabbar dem säger de, "Vi tillhör GUD, och till Honom kommer vi att återvända."

2:157. De har gjort sig förtjänta av välsignelser från sin Herre och nåd. Dessa tillhör de vägledda.

Må Guds frid och kärlek vara med er allihop <3

Påminnelse

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Påminnelse med att vara tacksam till vår Gud är så viktigt. Det är så viktigt att det ger resultat hur våran relation är till Gud och hur vi mår i vår själ. Vi ska vara tacksamma för allting som sker runt omkring oss, även i alla möjliga sorters situationer vi hamnar i. Till exempel, kom din buss till jobbet försent, speciellt när du känner dig stressad? Tacka Gud för det mashallah! Gud vet varför den kom försent, Gud vet vad som är bäst för oss. Tacksamhet till Gud innebär att alltid vara positiv för allt vad Gud ger en. Det är där vi testas ordentligt av Gud om vi är tacksamma eller om vi är otacksamma.

34:13 Endast några få av mina tjänare är tacksamma 14:7. Er Herre har fastställt: "Ju mer ni tackar mig, desto mer ger Jag er." Men blir ni otacksamma, är Mitt straff svårt.

Gud säger själv i koranen, att endast få av Hans tjänare är tacksamma till Honom. Bara tänk er själva Gud säger det, få av Hans tjänare är verkligen tacksamma till Gud. Den versen ska vara som ett bränsle för oss troende att vara tacksamma för allt, oavsett vad som än händer en. Har man det bra tacka Gud, har man det jobbigt tacka GUD ännu mer, regnar det? TACKA GUD, är det snö storm TACKA GUD. Det gick inte som du förväntade dig? TACKA GUD. GUD vet alltid vad som är bäst! Din partner har lämnat disken i vasken och inte städat undan efter sig och du vill ha det fint i huset, underkasta dig då till Gud och ta bort dem negativa tankarna med ersätta med att vörda Gud = God is doing everything tänker man då och tacka Gud för det. Den sorts av underkastelse går till en helt annan djupare nivå till Gud, man får en helt annan perspektiv vad underkastelse verkligen betyder. Tacka Gud för ALLT vad som än händer en. Gud är i full kontroll över alla ting.

Frid och kärlek va med er alla mina syskon och må Guds ljus vara hos er alla <3

Jag vill bli vägledd av dig vår Gud

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

30:29. Utan tvekan, har de som överträder följt sina egna åsikter, utan kunskap. Vem kan då vägleda de som sänts vilse av GUD? Ingen kan någonsin hjälpa dem.

Vår Herre vi vill följa efter endast Dina åsikter och inte efter någon annan eller sig själv. Utan endast det Du vår Herre säger, vi vill göra allt för att förnöja Dig dag och natt, vi tillhör endast hos Dig och till Dig kommer vi att återvända till. Må Du vår Herre acceptera våra böner <3