Meditation på natten

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

När vi läser koranen så kommer Gud med verser hur rättfärdigt det är att meditera under natten, att det ska få en att komma närmare honom och det utplånar ens synder.

73:6. Meditationen på natten är effektivare, och rättfärdigare.

73:7. Ni har gott om tid under dagen för andra saker.

73:8. Ni ska fira minnet av er Herres namn, för att komma närmare och närmare Honom.

73:9. Herren av öst och väst; det finns ingen annan gud än Honom. Ni borde välja Honom som er försvarare.

Inte bara det, utan det ger en också mer kredit alltså mer bonus till Gud. Ens själ stärks betydligt mer när man mediterar under natten som Gud säger här:

17:79. Under natten ska ni meditera för extra kredit, så att er Herre må upphöja er till en ärbar rank.

Vi har gott om tid för andra saker under dagen säger Gud till oss, och att vi ska spendera vår tid för våran egen skull och meditera om Gud för att komma honom närmare, och att stärka våra själar så våran Gud medvetenhet och självdisciplin stärks också! Vilket menas med att det kommer skydda en från det som är dåligt. Gud är så obeskrivlig nådig mot oss där! Tänk er att man kan göra nåt så fint och underbart genom att meditera om vår Herre på natten, att det ger en så mycket mer för att komma närmare Honom och inte bara det att Gud upphöjer en till en ärbar rank, samtidigt förlåter våra synder. Förstår ni vad det betyder för oss? Hur fantastiskt är inte det? För mig personligen att meditera om Gud ensam om nätterna är bland av det bästa man kan göra, det går inte ens och jämföra, speciellt den känslan som Gud ger en, prisad vare Gud, den känslan går inte ens och beskriva för den är så fantastiskt underbar, all tack vare Gud, den Snällaste, den Underbaraste!
Jag väljer hellre meditera om vår Herre, om vår Gud, om vår Kung än att syssla med något världsligt som kan uppfattas vara "kul."

För det man får av Gud att vara ensam med Honom i sin meditation är en gåva som man aldrig ska ta för givet. Den känslan som jag berättade om, det måste man själv få uppleva, för den är verkligen så obeskrivlig. Man kan gråta av lycka över att man har Gud i sitt liv. Så fantastiskt är Gud mot oss. All pris och all ära tillhör verkligen endast Honom <3

Må Guds ljus och kärlek va med er allihop!

Gud är den bästa försörjaren

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Vi lever i ett samhälle där man nästan aldrig befinner sig i nuet. Många har sina tankar fastnat antingen i det förflutna eller i framtiden. Man kanske är missnöjd med sin tillvaro eller bara önskar att tiden ska passera så snabbt som möjligt så att en efterlängtad förändring ska kunna äga rum. Många har sådana tankar emellanåt, att man vill göra mer än att sitta hemma i Sverige och ”trampa på samma ställe”. Kanske drömmer man om att få åka utomlands för att göra volontärarbete utomlands där man hjälper behövande eller studera vid något lärosäte för att komma närmare Gud. Många människor upplever någon gång under sina liv att dem har ”fastnat”. Gud påminner och lär oss gång på gång i Koranen att vi ska ha tålamod med allt. Detta gäller särskilt i motgång. Det kvittar hur lång tid det kan ta innan man blir mer tillfreds med sin tillvaro, man måste ändå lära sig att leva i nuet och göra det som krävs och är bäst för att komma närmare Gud. Vad kan man göra för att göra sin Herre nöjd trots att man motvilligt befinner sig i en tillvaro kantad av tristess, oro inför framtiden och t.o.m. motgång? Svaret är att visa prov på tålamod och helt lita till sin Herre, vända sig till Honom och lyssna på Hans vägledning. En andlig resa med Guds som vägledare kommer utan tvekan att leda till ett förändrat tankesätt. Den tråkiga tillvaron kommer stegvis att övergå till att bli en tillvaro som man är nöjd och tacksam över. En viktig del av denna resa är att man går ut och gör det som Gud älskar/befaller.
Våra behov är stora och varierande. Var och en av oss är unika. Gud känner oss personligen. Han sänder budskap till uppmuntran, tillrättavisning och vägledning, anpassade efter våra behov. Vårt största och enda behov är Gud, det vet vi redan, men här menar jag andra saker som får oss att komma närmare Gud.
Låt mig illustrera vad jag syftar på med en vers som innehåller ett uttalande av profeten Moses. Jag anser att alla troende ska ha det tankesätt som Moses visar i denna vers:

28:24. Han hämtade vatten åt dem, vände sig sedan mot skuggan och sa, "Min Herre, vilken försörjning Du än sänder mig, är jag i stort behov av det."

Vad menade profeten Moses med detta? Jo, att Gud vet bäst vilken försörjning vi är i behov av och att Han ger oss det som är bäst för oss just nu, det ska vi vara lyckliga över. Gud är den bästa försörjaren och Han vet vad som är bäst för oss just nu. Varför skulle Gud göra oss olyckliga? Missnöjda? Gud vill oss endast väl och lycka. Han har skapat oss från ingenting och kände till oss innan vi ens existerade.

Slutsats med detta är, att när vi har perioder av att ingenting händer, va glada och tacksamma över det mina fina syskon, ju mer vi visar och kämpar för Gud desto mer får vi för det, och det är genom att ta Gud framför allt annat och underkasta sig totalt inför Honom.

Frid och kärlek va med er alla <3

Happiness is submission to God.

Att vara lycklig/glad är underkastelse till Gud. Är man lycklig så är man tacksam, är man olycklig så är man otacksam. (Kan hända man är olycklig på grund av en orättvisa eller någon sårar en) För oavsett vad som än händer en har en anledning, och det är upp till var och en se till varför man är olycklig.
Gud säger själv i koranen, att endast få av Hans tjänare är tacksamma till Honom. Bara tänk er själva Gud säger det, få av Hans tjänare är verkligen tacksamma till Gud. Den versen ska vara som ett bränsle för oss troende att vara tacksamma för allt, oavsett vad som än händer en. Har man det bra tacka Gud, har man det jobbigt tacka GUD ännu mer, regnar det? TACKA GUD, är det snö storm TACKA GUD. Det gick inte som du förväntade dig? TACKA GUD. GUD vet alltid vad som är bäst! Din partner har lämnat disken i vasken och inte städat undan efter sig och du vill ha det fint i huset, underkasta dig då till Gud och ta bort dem negativa tankarna med ersätta med att vörda Gud = God is doing everything tänker man då och tacka Gud för det. Den sorts av underkastelse går till en helt annan djupare nivå till Gud, man får en helt annan perspektiv vad underkastelse verkligen betyder. Tacka Gud för ALLT vad som än händer en. Gud är i full kontroll över alla ting.

Frid och kärlek va med er alla mina syskon och må Guds ljus vara hos er alla <3

Allah är NÄRA dig

I Guds namn den Barmhärtigaste den nådigaste

2:186. När Mina tjänare frågar er om Mig är Jag alltid nära. Jag besvarar deras böner när de ber till Mig. Människorna ska besvara mig och tro på Mig för att vägledas.

Om du känner av närheten av Gud så har du funnit frid inom ditt liv, det skyddar en från ondskan, det ger en hopp, den gör en till den människan som ser fram emot att dyrka Gud och ser fram emot att söka efter Hans förlåtelse och nåd. Det är den friden som alla människor på denna jord strävar efter och jobbar hårt för. Bara tänka sig att vi får denna fantastiska friden gratis, genom att dyrka endast Gud och att aldrig sätta upp några partners vid sidan av Honom, vilket menas med att vi ska alltid älska Gud mer än allt annat och alltid ta Han först, det är den sanna kärleken.

I slutet av versen där Gud säger att Gud besvarar alla våra böner, bara tänk er att Gud besvarar alla människors böner samtidigt om helt olika grejer från olika håll av kanter på jorden, och där är Gud och lyssnar, helt fantastiskt, prisad vare Gud den Högsta, samtidigt som Gud har kontroll över alla galaxer, planeter osv. Gud är STÖRST.

Så mina bröder och systrar, underskatta aldrig en bön till Gud, det kan kvitta vilken bön som helst. För en bön till Gud är en form av en dyrkan, Han bryr sig om oss mer än någon annan gör, bara tänk er själva det.

Han är oss nära, det är vad Gud säger att Han är oss alltid nära. Så det är bara att fortsätta att be så mycket man bara kan till Honom och ge aldrig upp att be om samma saker, fortsätt med det bara. För det är en ingredient till att komma Honom närmare och finna sin inre frid till Gud, (slags av meditation)

Vår gåva av Gud i denna världen är att vi älskar Gud mer än allt annat att vi behöver endast Honom. Må Gud besvara alla era böner mina bröder och systrar och må Guds ljus vara hos er