Prövningar

#Test #Prövningar #Påminnelse

23Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
24se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.

Gud kommer att testa oss alla och kommer aldrig låta oss vara för vår egen skull. Vi ska bli testade för att se om vi är en av Guds verkliga tjänare.

En sak som är jätte viktig för oss som vill sträva efter Guds förnöjelse, det är att sluta se en prövning som något negativt utan ta det som en utmaning och ett mål för att komma närmare Gud. Som vi läser i verserna ovanför, ber profeten David till Gud om att testa honom och avslöja hans dåliga egenskaper så han kan bli en bättre tjänare, mashallah så vackert. Så UNDERKASTAD! Det är så vi ska vara!!! <3 <3 <3
Jag ser prövningar som en stor välsignelse från vår Herre.

Prövning är temporärt
Prövning är ett mål
Prövning är ingenting jämfört med Guds seger
Prövning blir också för man gör det till en prövning
Prövning får en att komma närmare Gud
Ju större prövning desto bättre är det, vilket innebär störe reward för det.

Qur'an 2:214 Do you expect to enter Paradise without being tested like those before you? They were tested with hardship and adversity, and were shaken up, until the messenger and those who believed with him said, "Where is GODʼs victory?" GODʼs victory is near.

💖

Dagens bön:

Herre ditt ord ger mig styrka, det förnyar, det fyller mitt liv. Du min källa du mitt ljus.. mätta mitt hjärta Gud. Låt mitt liv få spegla dina ord så andra kan se, din kärlek genom mig.💖

Möta Rädslan/Grupprtryck

Frid intressanta reflektioner från Koranen för hur man ska hantera fruktan för människor eller grupptryck.

Det här är vade Moses sade när Guden sade till honom att gå till Farao och hans folk:

26:12 He said, "My Lord, I fear that they would deny me."

26:13 "My chest would become tight, and my tongue would not be able to express; so send for Aaron."

26:14 "They have charges of a crime against me, so I fear they will kill me."

26:15 He said: "Indeed not! Go both of you with Our signs. I am with you listening."

Tänk er att Moses var rädd för hur människor skulle reagera mot honom och hans budskap, och vad sade Guden? ATT JAG ÄR MED ER BÅDA OCH LYSSNAR. Man bör minnas i alla situationer att Guden är med en så att ens tvivel och fruktan går bort.

Hur blev resultatet för Moses? Läs nedan:

26:23 Pharaoh said: "And what is the Lord of the worlds?"

26:24 He said: "The Lord of the heavens and the earth and what is between them, if you are aware."

26:25 He said to those around him: "Do you hear that?"

26:26 He said: "Your Lord and the Lord of your fathers of old!"

26:27 He said: "This messenger of yours who has been sent to you is crazy!"

26:28 He said: "The Lord of the east and the west, and what is between them, if you comprehend."

26:29 He said: "If you take a god other than me, then I will put you among the prisoners."

Lägg märke hur Moses förändrades, från att frukta människorna till att förbli orörd när han blir hånad och hotad av samma människor, eftersom han mindes att Guden ÄR MED HONOM!

Detta bekräftas i verserna nedan:

26:61 But when the two groups saw each other, the companions of Moses said, "We are caught!"

26:62 He said, "No, my Lord is with me and He will guide me."

26:63 So We inspired to Moses: "Strike the sea with your staff." So it split into two, each side like a great mountain.

Tänk er ett hav, en jättestor barriär mellan en själv och ett mål samtidigt som döden flåsar en i nacken, alla runt om en får panik, men Moses visste att GUDEN ÄR MED HONOM och han satte sin tillit på honom. Vad gjorde Guden då? Han tog bort den stora barriären, hjälpte Moses att nå hans mål och utplånade hans motståndare.

Riktig bra läxa som vi kan ta till oss i vardagen av denna berättelse, minns ständigt att Guden är med en och lita på honom.

Det riktiga Jihad

#Ego #InreJihad #DyrkaGud

En sak som vi alla människor lider av det är EGO. Vi som är monoteister (muslimer) har en inre jihad som vi dagligen kämpar med. Vad går den riktiga Jihad ut på?

Att le i tuffa tider
Att ha tålamod i tuffa tider
Att kämpa för och göra gott i tuffa tider
Att möta ondskan med godhet
Att döda ens ilska och disciplinera ens känslor
Att döda ens lust, och förvandla lusten efter att förnöja Gud
Att ha överseende med andra
Att vara förlåtsam
Att erkänna ens fel
Att ta hand om dem äldre/behövande i en respektfull sätt
Att alltid sträva efter det som förnöjer Gud som mest <3