Minnas

[4:103] Och minns Gud efter bönens slut - när ni står upp, när ni sitter och när ni lägger er till vila.