Möta Rädslan/Grupprtryck

Frid intressanta reflektioner från Koranen för hur man ska hantera fruktan för människor eller grupptryck.

Det här är vade Moses sade när Guden sade till honom att gå till Farao och hans folk:

26:12 He said, "My Lord, I fear that they would deny me."

26:13 "My chest would become tight, and my tongue would not be able to express; so send for Aaron."

26:14 "They have charges of a crime against me, so I fear they will kill me."

26:15 He said: "Indeed not! Go both of you with Our signs. I am with you listening."

Tänk er att Moses var rädd för hur människor skulle reagera mot honom och hans budskap, och vad sade Guden? ATT JAG ÄR MED ER BÅDA OCH LYSSNAR. Man bör minnas i alla situationer att Guden är med en så att ens tvivel och fruktan går bort.

Hur blev resultatet för Moses? Läs nedan:

26:23 Pharaoh said: "And what is the Lord of the worlds?"

26:24 He said: "The Lord of the heavens and the earth and what is between them, if you are aware."

26:25 He said to those around him: "Do you hear that?"

26:26 He said: "Your Lord and the Lord of your fathers of old!"

26:27 He said: "This messenger of yours who has been sent to you is crazy!"

26:28 He said: "The Lord of the east and the west, and what is between them, if you comprehend."

26:29 He said: "If you take a god other than me, then I will put you among the prisoners."

Lägg märke hur Moses förändrades, från att frukta människorna till att förbli orörd när han blir hånad och hotad av samma människor, eftersom han mindes att Guden ÄR MED HONOM!

Detta bekräftas i verserna nedan:

26:61 But when the two groups saw each other, the companions of Moses said, "We are caught!"

26:62 He said, "No, my Lord is with me and He will guide me."

26:63 So We inspired to Moses: "Strike the sea with your staff." So it split into two, each side like a great mountain.

Tänk er ett hav, en jättestor barriär mellan en själv och ett mål samtidigt som döden flåsar en i nacken, alla runt om en får panik, men Moses visste att GUDEN ÄR MED HONOM och han satte sin tillit på honom. Vad gjorde Guden då? Han tog bort den stora barriären, hjälpte Moses att nå hans mål och utplånade hans motståndare.

Riktig bra läxa som vi kan ta till oss i vardagen av denna berättelse, minns ständigt att Guden är med en och lita på honom.