Dyrkan

[11:112] Fortsätt därför på vägen du ålagts följa, tillsammans med de som ångrat sig med dig, och överträd inte. Han Ser allt ni gör.

Det är så lätt för oss människor att vi tappar oss själva på vägen när vi vill komma till ett mål. Det kan vara olika mål, det behöver inte bara betyda vägen till vår Herre.
Det är en sak som vi människor saknar stort och det är tålamod.
Vad betyder att ha tålamod?
Tålamod betyder för en att vara fri med Gud, har man tålamod så har man stor taqwa (Gudsfruktan) med allt. Tålamod ger oss (Självdisciplin, man lever för nuet, man är tacksam till Gud i varje sekund, man är lycklig med Gud)
Det är så ofta Gud uppmanar oss till att vara ihärdiga och att aldrig avvika från vägen och hålla oss i Guds rep.

[3:103] Ni ska klamra er fast vid GUDs rep, allihop, var inte åtskilda. Ni ska minnas GUDs välsignelser över er - ni brukade vara fiender och Han förenade era hjärtan. Av Hans nåd blev ni bröder. Ni stod på kanten av en eldgrop och Han räddade er från den. GUD förklarar på så sätt Sina uppenbarelser för er, så att ni ska kunna vägledas.

Tiden går så himla snabbt, även om vi känner att tiden kan gå sakta i visa tillfällen.

Gå alltid med en stor vision och tänk stort! Ha en stor dröm och se vart ditt mål är! Ge aldrig upp någonsin, för varje dyrkan av Gud du gör för Gud får dig att komma närmare Gud, glöm aldrig det!

Ett exempel. Träning på gymmet. Ju mer man tränar på gymmet och äter bra kost desto starkare och hälsosammare blir man, det är precis samma sak med vår Herre. Ju mer man dyrkar Gud desto mer får tillbaka av Gud och inshallah kommer man komma till paradiset <3
Glöm aldrig att Gud alltid ser vår dyrkan till Honom.

Frid och kärlek va med er allihop må Gud besvara våra böner som förnöjer Honom som mest