Embryology

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste


23:12. Vi skapade människan från en speciell sorts lera.

23:13. Därefter reproducerade vi honom från en liten droppe som placerats i en väl skyddad förvaringsplats.

23:14. Sedan utvecklade vi droppen till ett hängande (emryo), vidarutvecklade därefter det hängande (emryot) till en munfull (foster), utvecklade sedan det munfulla (fostret) till ben, och täckte därefter benen med kött. På så sätt skapar vi en ny varelse. Välsignad vare GUD, den bäste Skaparen.

Här är en beskrivning som tar med alla de viktigaste stegen om hur människan skapas. Hämta en doktor och visa honom denna vers och han kommer att bli chockad… dr Keith L Moore läste detta och han är en av den största forskaren inom anatomi och embryologi och har skrivit boken The Developing Human som har översatts till 8 språk och blivit nominerad av en amerikansk kommitté till att ha blivit den bästa boken skriven av en enskild person. När dr keith läste denna vers så sade han: ”det står klart för mig att dessa uttalanden måste ha kommit till Muhammad (SAW) från gud för nästan all denna kunskap uppdagades först många århundraden sedan”.

Vidare sade dr Keith Moore i en kortfattad version:

”Aristoteles som är embryologins fader var den första med att fastslå att embryot utvecklas i stadier men han gav inga detaljer om dessa. Sen dess har embryots utveckling varit okänd tills 1900-talet. Just därför kan inte koranen ha hämtat vetenskaplig information för 1400 år sedan om detaljerna kring utvecklingsstadierna. Den enda rimliga slutsatsen måste vara att dessa beskrivningar har uppenbarats för Muhammed (saw) av Gud. Han kan inte ha vetat sådana detaljer eftersom han var en analfabet utan någon som helst vetenskaplig utbildning.

https://www.youtube.com/watch?v=sYajKl-Xr6c&index=22&list=LLOemMvYS6TKpMFoBLkp_73A
Anonym

Alhamdulillah rabb al alamin!!!!!

Svar: Mashallah!!!!
Sandra Salgado