Gud <3

[Qur'an 25:52] Therefore, do not obey the disbelievers, and strive against them with this, a great striving.

Vi människor är svaga alla av oss.
Vår tendens som människa är att vi alltid ska följa med strömmen som flock djur för det känns mest säkert för en.
Vår hjärna är progam. för och skydda oss från det obehagliga och det osäkra. Det därför det blir kämpigt i när man vill utföra något som hjärnan säger starkt nej emot, som däribland dyrkan av Gud. Satan den förkastade vet vilka knappar han ska trycka på oss.
Det är också ett kännetecken för strävan efter Gud.
Vi människor faller lätt i grupptryck, för man inte vara den som sticker ut och man vill inte vara ensam.
Låt er aldrig falla i den fällan. För när domedagen kommer, kommer dem människorna man ville göra nöjda skita i en, även i detta livet. Tyärr tar folk varandra för givet i slutändan.

Gud däremot glömmer aldrig vår strävan/dyrkan/kärlek till Honom <3, sen Hans kärlek mot en kan ingen i världen mätas med, för Han är den Störste den mest kärleksfullaste <3 alltid Gud först no mather what.

Peace and love