Gud är den bästa försörjaren

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Vi lever i ett samhälle där man nästan aldrig befinner sig i nuet. Många har sina tankar fastnat antingen i det förflutna eller i framtiden. Man kanske är missnöjd med sin tillvaro eller bara önskar att tiden ska passera så snabbt som möjligt så att en efterlängtad förändring ska kunna äga rum. Många har sådana tankar emellanåt, att man vill göra mer än att sitta hemma i Sverige och ”trampa på samma ställe”. Kanske drömmer man om att få åka utomlands för att göra volontärarbete utomlands där man hjälper behövande eller studera vid något lärosäte för att komma närmare Gud. Många människor upplever någon gång under sina liv att dem har ”fastnat”. Gud påminner och lär oss gång på gång i Koranen att vi ska ha tålamod med allt. Detta gäller särskilt i motgång. Det kvittar hur lång tid det kan ta innan man blir mer tillfreds med sin tillvaro, man måste ändå lära sig att leva i nuet och göra det som krävs och är bäst för att komma närmare Gud. Vad kan man göra för att göra sin Herre nöjd trots att man motvilligt befinner sig i en tillvaro kantad av tristess, oro inför framtiden och t.o.m. motgång? Svaret är att visa prov på tålamod och helt lita till sin Herre, vända sig till Honom och lyssna på Hans vägledning. En andlig resa med Guds som vägledare kommer utan tvekan att leda till ett förändrat tankesätt. Den tråkiga tillvaron kommer stegvis att övergå till att bli en tillvaro som man är nöjd och tacksam över. En viktig del av denna resa är att man går ut och gör det som Gud älskar/befaller.
Våra behov är stora och varierande. Var och en av oss är unika. Gud känner oss personligen. Han sänder budskap till uppmuntran, tillrättavisning och vägledning, anpassade efter våra behov. Vårt största och enda behov är Gud, det vet vi redan, men här menar jag andra saker som får oss att komma närmare Gud.
Låt mig illustrera vad jag syftar på med en vers som innehåller ett uttalande av profeten Moses. Jag anser att alla troende ska ha det tankesätt som Moses visar i denna vers:

28:24. Han hämtade vatten åt dem, vände sig sedan mot skuggan och sa, "Min Herre, vilken försörjning Du än sänder mig, är jag i stort behov av det."

Vad menade profeten Moses med detta? Jo, att Gud vet bäst vilken försörjning vi är i behov av och att Han ger oss det som är bäst för oss just nu, det ska vi vara lyckliga över. Gud är den bästa försörjaren och Han vet vad som är bäst för oss just nu. Varför skulle Gud göra oss olyckliga? Missnöjda? Gud vill oss endast väl och lycka. Han har skapat oss från ingenting och kände till oss innan vi ens existerade.

Slutsats med detta är, att när vi har perioder av att ingenting händer, va glada och tacksamma över det mina fina syskon, ju mer vi visar och kämpar för Gud desto mer får vi för det, och det är genom att ta Gud framför allt annat och underkasta sig totalt inför Honom.

Frid och kärlek va med er alla <3