Allah är NÄRA dig

I Guds namn den Barmhärtigaste den nådigaste

2:186. När Mina tjänare frågar er om Mig är Jag alltid nära. Jag besvarar deras böner när de ber till Mig. Människorna ska besvara mig och tro på Mig för att vägledas.

Om du känner av närheten av Gud så har du funnit frid inom ditt liv, det skyddar en från ondskan, det ger en hopp, den gör en till den människan som ser fram emot att dyrka Gud och ser fram emot att söka efter Hans förlåtelse och nåd. Det är den friden som alla människor på denna jord strävar efter och jobbar hårt för. Bara tänka sig att vi får denna fantastiska friden gratis, genom att dyrka endast Gud och att aldrig sätta upp några partners vid sidan av Honom, vilket menas med att vi ska alltid älska Gud mer än allt annat och alltid ta Han först, det är den sanna kärleken.

I slutet av versen där Gud säger att Gud besvarar alla våra böner, bara tänk er att Gud besvarar alla människors böner samtidigt om helt olika grejer från olika håll av kanter på jorden, och där är Gud och lyssnar, helt fantastiskt, prisad vare Gud den Högsta, samtidigt som Gud har kontroll över alla galaxer, planeter osv. Gud är STÖRST.

Så mina bröder och systrar, underskatta aldrig en bön till Gud, det kan kvitta vilken bön som helst. För en bön till Gud är en form av en dyrkan, Han bryr sig om oss mer än någon annan gör, bara tänk er själva det.

Han är oss nära, det är vad Gud säger att Han är oss alltid nära. Så det är bara att fortsätta att be så mycket man bara kan till Honom och ge aldrig upp att be om samma saker, fortsätt med det bara. För det är en ingredient till att komma Honom närmare och finna sin inre frid till Gud, (slags av meditation)

Vår gåva av Gud i denna världen är att vi älskar Gud mer än allt annat att vi behöver endast Honom. Må Gud besvara alla era böner mina bröder och systrar och må Guds ljus vara hos er