Gud är vårt mål, det finns inga hinder för oss att komma till Gud <3

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste


Under mina dagar som monoteist (Muslim) har jag hört, nog många av oss har hört: att tro och följa Guds lagar måste vara jobbigt, att man inte kan göra vad man vill, man är som en fånge och att följa Guds lagar som till exempel utföra kontaktbönerna måste vara stressigt att hinna med. Speciellt om man jobbar eller när man ska vakna upp till gryningen "då måste det vara ''piss'' jobbigt att behöva vakna så tidigt."

Dem tror att det är så för oss, men vad dem inte vet är hur vi verkligen känner oss med Gud. Att behöva kämpa varje dag för att komma närmare Gud är den bästa känslan någon kan uppleva.
Med Gud är man garanterat bland dem rikaste och lyckligaste människorna på jorden, man har allt vad som kan önskas. Gud har givit oss tron, Koranen är en nåd och healing för oss människor.
Man ska aldrig se sin tro som ett hinder för saker och ting, det är dem som inte förstår & tror att det är hinder för oss, vilket det inte är. För oss är det sanningen, den raka vägen till vår Herre där vi mår som bäst. Det är att kämpa för att må bra, som Gud säger till oss in pain there is only gain.

Jag var med om en händelse en gång på jobbet för ett tag sedan, där jag gjorde min kontaktbön och kom kanske 5-10 min senare till jobbet. Innan var det aldrig något problem ifall man kom lite senare, men just den dagen när jag kom in till lokalen där all personal från dagen och kvällen var samlade (däribland vår gruppchef som skulle hålla rapport.) Alla satt helt tysta när jag kom in och gruppchefen frågade mig varför jag var sen och att alla satt och väntade på mig för att få rapport. Då sa jag att jag var ute och gjorde min kontaktbön, då började gruppchefen hacka på mig att jag inte får komma försent och här ska man ta jobbet först, annars kan jag lika bra sluta. Det höll på så ett tag. Prisad vare Gud, Gud gav mig en sån kraft från ingenstans, att jag stod på mig för min tro till Gud är alltid först, och sa att Gud är det viktigaste för mig och jag har all rätt att göra mina kontaktböner på jobbet. Det slutade med att gruppchefen hade ingenting mer att säga och några månader senare fick jag fastanställning utav just den gruppchefen Prisad vare Gud!! Så hur kan ens tro till Gud vara ett hinder? Det här är bara en utav alla exemplar på vad som sker/kan ske när man tar Gud framför allt annat, man slutar alltid i seger med Gud. Som Gud säger till oss: det är Gud som har kontroll över alla ting, det är Gud som vi ska frukta och söka oss till. Underkastar vi oss Gud i alla lägen så har vi ingenting att sörja eller frukta. Vi bör lita på Gud då får vi allt av Honom. Så underbar är Gud prisad vare Gud den Högsta! Så nej nej nej verkligen ett stort NEJ, ens tro till Gud kommer aldrig vara ett hinder, med Gud har vi alltid en utväg, vi har alltid det lätt. Det är vi människor som gör det svårt för oss själva. Gud har givit oss en sak som majoriteten av människor söker och det är att hitta sin frid inom sig genom att hitta den tomheten inom sig. allvarligt talat, jag väljer hellre vara en kväll själv med just Gud sitta och läsa Koranen, göra dhikr, prostrera hela natten än att sticka på en världens fettaste fest, jag var själv en fest nisse innan jag blev muslim, men just den stunden man får med Gud, det är en kväll man aldrig glömmer. Den känslan slår alla andra känslor. detta är all tack vare vår Skapare, Han har skapat oss för att dyrka endast Honom.


10:57. O människor, upplysningar har kommit till er häri från er Herre, lindring för allt som bekymrar era hjärtan, och vägledning och nåd för de som tror.


Glädje För De Som Tror

10:58. Säg, "Med GUDs nåd och med Hans barmhärtighet ska de fröjdas." Detta är mycket bättre än all rikedom de någonsin kan samla på sig.


11:82. I Koranen sänder vi ner botmedel och nåd för de som tror. Samtidigt ökar det endast ondskan hos de som överträder.

11:83. När vi välsignar människan blir han upptagen och beaktningslös. Men när han drabbas av motgång blir han förtvivlad.

11:84. Säg, "Alla handlar enligt sin tro, och er Herre vet bäst vilka som är vägledda på den rätta vägen."

41:44 Om vi gjort den till en icke-Arabisk Koran skulle de ha sagt, "Varför kom den ner på det språket?" Vare sig den är Arabisk eller icke-Arabisk, säg, "För de som tror är det en vägledare och ett botmedel. Vad gäller de som inte tror, kommer de att vara döva och blinda för den, som om de tilltalades på långt håll."

2:38. Vi sa, "Gå ner därifrån, allihop. När vägledning kommer till er från Mig, kommer de som följer Min vägledning inte att ha någon fruktan, ej heller kommer de att sörja.