FÖRÄLDRAR

Hur lär oss Koranen att vara mot våra föräldrar? Jag ska dela några få verser om vad Gud säger till oss: ❤ • Första versen: [6:151] Gör aldrig annat än gott mot era föräldrar ❤• Andra versen: [17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. ❤• Tredje versen: [31:14] Gud har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns att] Jag är målet för er färd! ❤• Fjärde versen: [46:15] VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar. [Den blivande] modern bär sin börda med möda och med smärta föder hon - ja. Tänk på att alltid ha tålamod med era föräldrar och alltid hjälpa dom så gott ni kan om dom är i behov av hjälp. Allt gott vi gör kommer vi att belönas tillbaka med. Det är GUDS sanna ord till alla oss. ❤
Anonym

Alhamdulillah man ska aldrig ta ens föräldrar för givet. Gud är den nådigaste den barmhärtigaste! Jätte bra skrivet och bra påminnelse.