Prövningar

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

Vi söker våran tillflykt hos dig vår Gud, du som är vår styrka, du som är vårt ljus! Öppna upp våra hjärtan för ditt ljus vår Herre!

Prövningar, är något som vi alla går igenom. Det kan vara stora och små prövningar. Prövning är något som inte ska tas som negativt, utan det ska tas som positivt. Du får en stor möjlighet av Gud för kunna växa inom dig själv, då menar jag riktiga du inom dig själv. Din själ. Även om man misslyckas för varje gång man prövas med samma prövning man oftast går igenom, så ge aldrig upp. Om man ger upp, hur ska man då kunna resa sig upp och fortsätta kämpa? Gud vill vi ska återvända till Honom. Till vem återvänder man om man inte fortsätter att kämpa? För varje gång man misslyckas så lär man sig någoting av det, även om man misslyckas ofta med samma sak. Hata dig aldrig för om man misslyckas, vi är bara människor. Vi har Gud, det ska kännas peace och kärlek för att man har Gud och inte tvärt om. Gud säger själv i koranen. Han önskar oss inte några svårigheter inom religionen. Så obeskrivlig snäll är Gud, prisad vare Gud.
Livet handlar inte om hur hårt du slår utan hur hårt du kan bli slagen och ändå fortsätter du framåt mot Gud, mot slutet av tunneln, där du ser ljuset! Eller du ser en vägg mellan dig och Gud man måste klättra upp för den, för komma över den prövningen.
Med smärta blir det framgång som Gud också säger. Man ska se prövning endast som jag sa en ära från Gud, för komma Honom närmare. Den prövningen är ingenting jämfört med vad Gud belönar en, vad Gud kommer ge dig den känslan av vinsten! Tålamod lönar sig alltid i slut ändan, även om det känns för långt, eller för tungt. Gud är alltid där med oss, prisad vare Gud den Högsta! Vi ska inte vara slavar efter våra prövningar utan vi ska vara tjänare åt endast Gud!

När profeten jesus blev frestad av satan den förkastade, (Markus 1:13) Varför avvisade profeten jesus frestelsen? Jo för profeten visste redan om vad den frestelsen gällde. Jesus hade redan beslutat sig för att alltid lyda sin Gud.

Johannes 6:38 Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig.


Psalm 139:23,24
Pröva mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd hos endast Gud.


Må Gud va med er alla
Anonym

mycket fint skrivet!🙏

Anonym

mycket fint skrivet!🙏

Svar: Prisad vare Gud, tack ska du ha!
Sandra Salgado