Öppna era händer och Säg...

Ohh Allah!!!! Må du stärka oss med ditt ljus, må du välsigna våra vägar där vi sprider dina ord så att du vägleder den som vill vägledas.

Ditt ljus besegrar allt.. Du säger BLI & det BLIR!!!
Mehmet

Underbart att läsa det, talar direkt ur hjärtat.