I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Frid vare med er
Idag är det en så kallad helig dag för oss muslimer, där alla ska samlas för minnas Gud och för göra kontaktbönen tillsammans. Tänk på mina kära syskon, allt vad Gud gör för en och vad Gud belönar oss med när vi gör allt för Honom. En tankeställare för oss alla, när Gud säger till oss vad vi ska göra, gör vi det? När ens chef där vi jobbar säger till oss vi ska vara vid den tiden på jobbet kommer man vara där punkt? Som Gud säger till oss angående om fredagsbönen. Må Gud underlätta för oss alla, må Gud välsigna er med en fin fredagsbön.

62:
1. Prisar GUD gör allting i himmlarna och allting på jorden; Kungen, den Heligaste, den Allsmäktige, Visaste.

9. O ni som tror, när Församlingsbönen (Salat Al-Jumu'ah) utropas på Fredagen, ska ni skynda er till åminnelsen av GUD, och släppa alla sysslor. Det är bättre för er, om ni bara visste.

10. När bönen väl avslutats får ni sprida ut er på jorden för att söka GUDs gåvor, och fortsätt att minnas GUD ofta, så att ni må lyckas.

11. När en del av dem stöter på en affärsöverrenskommelse, eller någon typ av underhållning, rusar de till det och lämnar er stående! Säg, "Det som GUD har är mycket bättre än underhållningen eller affären. GUD är den bäste Försörjaren."