I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Vad är det bästa som finns hos oss troende? Att vi har, Guds kärlek, Guds nåd, Guds tålamod, Guds stöttning, Guds hjälp, Guds godhet, Guds nåd, Guds barmhärtighet osv. Det är bara en liten del av hur mycket Gud gör för oss och varför gör Gud all detta för oss? Det är den verkliga sanna lyckan, den kärleken man får från Gud som slår alla möjliga kärlek alla möjliga underbara känslor man har varit med om och kommer vara med om. Guds kärlek tar verkligen allt och att man verkligen älskar Gud mer än allt annat! Den känslan går inte beskriva med ord, och det visar hur mycket Gud älskar verkligen en, mer än någon annan kommer att göra. Gud är det bästa som finns för oss alla människor. Älska Gud mer än någonting annat! Älska Gud mer än någonting annat som Han verkligen är det bästa som finns för dig! Älska Gud mer är någonting annat för Han har skapat dig för man ska dyrka och underkasta sig endast Honom! Han är den som har kontroll över alla ting! Älska Gud mer än någonting annat för allt vad Han gör för oss hela tiden!

1:5. Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp.

Gud, min Gud, dig söker jag,
min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land.
Då skådar jag dig i helgedomen,
jag ser din makt och din härlighet.
Din nåd är mer värd än livet.
Min tunga skall prisa dig.
Jag vill lova dig så länge jag lever
och åkalla dig med lyfta händer.
Min hunger stillas som av feta rätter,
jag lovsjunger dig med jublande tunga.
Jag minns dig när jag gått till vila,
jag tänker på dig i nattens timmar,
ty du kom till min hjälp,
i dina vingars skugga jublar jag.
Jag håller mig tätt intill dig,
din hand ger mig stöd.

Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning.
Han är klippan som räddar mig,
min borg där jag står trygg.


2:165. Trots det sätter vissa människor upp idoler som de mäter med GUD, och älskar dem som om de vore GUD. De som tror älskar GUD mest. Om bara de som överträder kunde se sig själva när de ser straffet! De kommer då att inse att all makt tillhör endast GUD, och att GUDs straff är fasansfullt.