Ära

Ära Herrens majestät,
Äära Herrens höga namn,
fall ner inför Herren i helig skrud!

33:41. O ni som tror, ni ska minnas GUD ofta.*

33:42. Ni ska prisa Honom dag och natt.

33:35 männen som firar minnet av GUD ofta, och kvinnorna som högtidlighåller; GUD har förberett förlåtelse och en stor belöning för dem.

"Du är värdig, vår Herre och Gud, att mottaga pris och ära och makt, ty du har skapat allting, och genom din vilja de skapades och har sitt väsen".

Kan ni tänka er den äran att man kan kalla sig för muslim? Att vi faktiskt har Gud i vårt liv? Presidenten över hela världen! Många blir så galna glada i av att se kändisar framför sig eller ser fram emot att få gå på en konsert. Men det jag ser fram emot är att tjäna vår Gud varje dag och varje sekund så att varenda cell i min kropp skall prisa Honom i alla omständigheter. Det för mig mina kära syskon är friheten, den sanna lyckan och kärleken! Där man mottager Gud helt och hållet som en mumin. Man har sin tillit till Gud helt och hållet tror verkligen på Honom med hela sitt hjärta.

Att bara prisa Gud, känner man sig så tillfredsställd. Gud uppmanar oss att prisa Honom dag och natt att det ger lycka i oss. Hur enkelt är inte det? Gud är verkligen den barmhärtigaste den nådigaste!

''Vet du att prisa Gud är det bästa man kan göra först innan något annat? Har du någonsin varit i en situation som du känner dig ensam? Eller har du stött på en svår situation i ditt liv och du vet inte vad jag ska göra, som att förlora ditt jobb eller lider förlust av någon väldigt nära ditt hjärta? Överväga de goda tider som när du får en höjning från din chef eller tjäna höga betyg i skolan? Vad brukar du göra under dessa stunder? Prisa Gud gör varje omständighet av våra liv komplett, viktigt, och i högsta grad värdefullt''

Må Guds frid och kärlek va med er allhop <3