Allt för Gud

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste


Frid vare med er alla mina kära underbara bästa finaste syskon! Imorgon är det bästa dagen på hela veckan. Må Gud och bevilja oss alla med en jättefin jummah med vår skapare!


6:162. Säg, "Mina Kontaktböner (Salat) mina seder för dyrkan, mitt liv och min död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums Herre,


Tillägna sig själv till Gud är en form av dyrkan. Det är man underkastar sig under Guds vilja. Vi alla testas av Gud vad vi prioriterar i våra liv, om vi offrar det för Guds skull eller inte. Det kan vara saker och ting som får oss att komma bort från Gud. Där vi verkligen känner när vi är tex med någon det känns tomhet med den personen eller att man är på jobbet och man får inte göra sina salat eller gå på jummah. Gud gör detta för vår skull att vi ska bli bättre dedikerade tjänare till endast Honom.
Ju mer vi prövas desto mer kan vi öva på våra spirituala effekten av att tillägna oss för Gud, så att vi lär oss att lita på Allahs bestämmelser snarare än de saker vi har byggt själva. Det är en del av underkasta sig honom.

Att tillägna sig själv till Gud bidrar till framgången för ens inre kamp. Det stärker våra inre andliga och moraliska resurser och utvecklar kvaliteter karaktär som är väsentliga för vår kamp på alla nivåer i vår existens.

Varje handling av tillägnelse för Gud ger näring och ökar vår Imaan, det vill säga "tro" Det övertygar och därmed ökar, vår kärlek till Gud, för varje steg vi ger upp något för skull hans kärlek.

Det förstärker vår lojalitet och trohet till Gud. Som sagt, uppoffringar förr oss närmare till Gud och det utvecklar ett slags osynlig kommunikation med vår Skaparen. Det får oss att känna starkare och fastare.


2:112. De som helt och hållet underkastar sig endast GUD, medan de för ett rättfärdigt liv, kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre; de har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.


2:207. Sedan finns de som dedicerar sina liv för att tjäna GUD; GUD är medlidsam gentemot sådana dyrkare.