Vem är din Gud?

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Vi söker våran tillflykt hos dig vår Herre, vår Gud från satan den förkastade!
Gud, du är vår styrka och vårt ljus!

Vem är din Gud? Det är den viktigaste frågan som vi ska ställa oss själva, varje dag. Jag vill ni ska reflektera vem som är din Gud om dagarna. Vem är det ni tänker på mest om dagarna? Är det jobbet? Är det ens man/fru? Är det studierna? Är det pengarna? Är det ens eget barn? Är det över andra saker och etc?
Tänk på detta mina kära underbara syskon, det vi tänker på mest om dagarna är vår gud. Vi vet själva hur man mår om man inte har Gud i våra tankar i visa dagar där allt känns så tungt eller hur? Ens själ mår rakt ut talat dåligt. Den skriker efter näring, och det är Gud. Prisad vare Gud, mirakel av Gud, och tecken för oss alla! Det kan vara en test för oss av Gud, för se hur ihärdigt man kommer kämpa med att minnas Honom oavsett vilken dag man än har.
Vi ska söka oss till Gud om alla saker och ting, fokusera sig på Gud framför allt annat. Det är underkastelse till Gud, att man ger upp för Gud.
Vad gör inte Gud för oss? Gud gör allt för oss, för Han älskar oss mer än någon annan gör, Han vill vi ska följa Hans lagar.
Vi valde detta livet, för vi älskar Gud mer än allt annat, för vi vet att detta är sanningen. Vi vet att detta är sanna lyckan, all tack vare Gud. Ibland är det inte lätt. Om man väljer att leva efter ett liv så blir det smärta, Gud jobbar med en konstant med att ta bort våra dåliga vanor hos oss, prisad vare Gud, för vi ska bli Hans goda tjänare i detta livet och i livet efter detta. Man har levt i ett liv utan Gud, utan Hans lagar. Vi har valt ett liv att följa Hans lagar. Genom att minnas Gud, genom att ta Gud först, det tar bort alla det negativa tankar, alla dåliga saker från en, som visa beroende. Man ersätter det med Gud istället. Med det så belönar oss Gud med att Han vänder våra synder till framgång istället, och belönar oss för det, prisad vare Gud den Högsta! Samtidigt så får man det alla människor söker sig, den riktiga sanna lyckan, man har allt man känner sig obeskrivlig nära Gud känslan, mashallah. Må Gud bevilja oss alla rättfärdighet i detta livet och i livet efter detta. Må Gud va med er alla


24:37. Människor som inte distraheras av ekonomi eller handel från att fira minnet av GUD; de iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och de är medvetna om dagen då alla sinnen och ögon kommer att vara skräckslagna.

Följer man sitt eget ego, eller väljer man att döda sitt ego med Gud?

25:43. Har du sett den vars gud är hans eget ego? Kommer du att vara hans försvarare?

64:13. GUD; det finns ingen annan gud än Honom. På GUD ska de troende lita.

14. O ni som tror, era makar och era barn kan vara era fiender; akta er. Om ni har överseende, glömmer och förlåter, då är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.

15. Era pengar och era barn är ett test, och GUD besitter en stor belöning.

16. Därför ska ni vörda GUD så mycket ni kan, och lyssna, och lyd, och ge (till välgörenhet) för ert eget bästa. De som är skyddade från sin egen snålhet, är de framgångsrika.

73:8. Ni ska fira minnet av er Herres namn, för att komma närmare och närmare Honom.

74:7. Fira ihärdigt minnet av din Herre.

Tänk på så mycket ni bara kan om Gud, i alla situationer ni befinner er i!

52:48. Du ska ihärdigt hålla ut med att utföra din Herres befallning - du är i våra ögon - och glorifiera och prisa er Herre när ni stiger upp.

38:30. Till David gav vi Salomon; en bra och hängiven tjänare.

31. En dag blev han upptagen med vackra hästar, tills nattens början.

32. Då sa han, "Jag njöt av de materiella sakerna mer än jag njöt av att dyrka min Herre, tills solen var borta.*

33. "Ta hit dem igen." (För att ta farväl,) klappade han deras ben och halsar.

34. På så sätt testade vi Salomon; vi välsignade honom med stor materiell rikedom, men han underkastade sig ihärdigt.*

35. Han sa, "Min Herre, förlåt mig, och ge mig kungaskap aldrig uppnådd av någon annan. Du är Beviljaren."