Värdighet

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

Vi söker skydd hos dig vår Gud från djävulen den förkastade och hans viskningar, vi söker skydd hos dig vår Gud. Du som är vår frälsare, vår räddare!

All prisning tillhör endast Dig vår Gud
All ära tillhör endast dig vår Gud
Allting i himmlarna och på jorden tillhör Dig vår Gud, Du kontrollerar liv och död. Du är den Allsmäktigaste!

35:10. Alla som strävar efter värdighet bör veta att all värdighet tillhör GUD. Till Honom stiger de goda orden, och Han upphöjer de rättfärdiga verken. Vad gäller de som planerar onda verk, ådrar de sig ett svårt straff, planerna tillhörande sådana onda människor är dömda att misslyckas.

All värdighet tillhör endast Gud, som Gud säger i den versen. Det är den värdigheten som vi ska söka oss till! Inte hos människor, att man ska bli accepterad av folk omkring sig istället för Gud, eller man ska bete sig på annorlundare sätt för man ska göra någon annan nöjd. Eller dölja sin tro för man är rädd för människor.Vem är det som lider av allt det? Det är självklart du kommer att lida av det, du som kommer att må dåligt av det, för man följer vad andra människor säger/gör istället för ta det vad Gud har sagt till en. Vad kommer dem människorna göra för dig när det blir domedagen? Dem kommer att lämna dig, och kommer dem alltid vara där för dig som Gud är? Neeej. Gud tröttnar ALDRIG på oss. Det är endast Gud som alltid är där för oss som ingen annan är! Han är den Trognaste! Varför ska vi släppa taget om det? När vi har Gud som är vår bästa Vän, som vår bästa Herre, som älskar oss mer än någon annan gör! Vi ska ha Guds fruktan i oss hela tiden, ha vår Taqwa redo för att sprida sin godhet som Gud har sagt till oss vi ska göra. Våra goda exempel omkring oss, vara Guds trogna soldater! The elite of the elite! Vi ska titta på våra profeter och våra budbärare vilka goda exempel dem var! Hur folk gjorde narr av dem på grund av deras tro, hur dem ville skada dem för deras tro. Men ändå gjorde dem allt för Gud, prisad vare Gud. Man kan inte tänka sig vad dem gick igenom! Vilka krigare dem var, vilka soldater dem var för Gud, all tack vare Gud som ger oss history lesson om våra budbärare och profeter, så vi ska lära oss av det, mashallah.

Problemet hos oss människor är att vi ibland inte inser Guds Storhet, hur nära Han är oss hela tiden, att Gud verkligen ser allt vi gör och vet våra innersta tankar. Samtidigt som Gud har kontroll på alla planeter, alla stjärnor, alla atomer, alla galaxer, alla djur, alla människor osv! Det tröttnar aldrig ut Honom! Prisad vare GUD, den Högsta! Den Största! Det bevisar Hans storhet! Om Gud hade lämnat det till någon annan, hade det varit kaos. Det är Gud som håller allt, det är Gud som har kontroll över alla ting. Det är Gud som har kontroll över människorna. Vi kan titta på profeten Moses historia, när profeten Moses var skickad av Gud till faro för sprida Guds budskap. Profeten Moses var rädd för faraon, han var då en mäktig man och hade mycket rikedomar, ändå så gick profeten Moses med sin bror Aaron tillsammans med Gud trots att han stammade till faraon. Gud ger seger till vem han vill. Gud sa till dem att ha med Gud i åtankarna, må Gud förlåta om man har fel, men det säger så mycket om varför vi alltid ska minnas Gud. Det tar bort alla våra rädslor, all ondskan som vill komma in, all ens ego, osv! Att man verkligen inser vem Gud verkligen är för en! Man får veta vem Gud verkligen är! Varför är det så mycket idoldyrkan runt omkring? För det är lättare att dyrka något man ser än inte ser, och för folk inte känner Gud vem Gud verkligen är! Lär känna Gud mina fina syskon. Må Gud välsigna er alla!

6:116. Lyder du majoriteten av människor på jorden, kommer de att avleda dig från GUDs väg. De följer endast hypoteser; de bara gissar.

12:106. Majoriteten av de som tror på GUD, gör inte det utan att begå idoldyrkan.

25:60. När de uppmanas, "Prostrera inför den Nådigaste," säger de, "Vad är den Nådigaste? Ska vi prostrera inför det ni förespråkar?" På så sätt förstärker det endast deras motvilja.

25:52. Rätta er därför inte efter de som inte tror, och motarbeta dem med detta, en utomordentlig strävan.

25:77. Säg, "Ni uppnår värde hos min Herre, endast genom er dyrkan. Men tror ni inte, ådrar ni er de oundvikliga konsekvenserna