Tacksamhet

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

Vår Gud, all prisning tillhör endast dig <3
Vår Gud, all ära och all makt tillhör endast dig <3
Det är endast dig vi dyrkar, och det är endast dig vi ber om hjälp!
Vår Gud, all vår seder, dyrkan, vår lojalitet, vår plikt, våra liv och vår död är all tillägnad endast dig vår Gud <3 Må du vår Gud acceptera oss som dina tjänare och hjälpa oss att dyrka dig bättre för varje dag det går! Så vi må vara ärbara inför dig! Må du vår Gud förlåta oss och ha nåd över oss! Prisad vare dig vår Gud för allt,

Vi söker skydd hos dig vår Gud från satan den förkastade
Vi söker våran tillflykt hos dig vår Gud

2 Timoteus 2:15 ''
Gör ditt yttersta för att träda fram inför Gud som godkänd, som en arbetare som inte har något att skämmas för''

2:152. Ni ska minnas Mig, så att Jag må minnas er, och var tacksamma gentemot Mig; var inte otacksamma.

2:172. O ni som tror, ät från de goda ting vi gett er, och tacka GUD om ni verkligen dyrkar endast Honom.

40:61. GUD är Den som formade natten så att ni kan vila däri, och gjorde dagen belyst. GUD ger människorna många välsignelser, men de flesta människor är inte tacksamma.

14:7. Er Herre har fastställt: "Ju mer ni tackar mig, desto mer ger Jag er." Men blir ni otacksamma, är Mitt straff svårt.

15:39. Han sa, "Min Herre, eftersom det var Din önskan att jag gick vilse, kommer jag säkerligen att locka dem på jorden; jag kommer att vilseleda dem allihop.

40. "Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."

41. Han sa, "Detta är en lag som är okränkbar.

42. "Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de som överträder, de som följer dig.

Vad innebär det att vara tacksam till Gud? Vem tackar man mest om dagarna tex när man får en gåva av någon? Tänker man först på Gud? Tackar man Gud då? Tacksamhet till Gud betyder oavsett vilken än förhållande man är i, tackar man Gud för det och man har sin tillit till Honom. Det där är underkastelse, man är tacksam både i motgång och medgång till vår Herre. Så hur mycket tackar vi Gud om dagarna? Gud säger i koranen, endast få av Hans tjänare är tacksamma till Honom.Låt oss säga vi har ett prov som betyder jätte mycket för man ska komma vidare i skolan och så får man icke godkänt, tackar man Gud för det då? Tackar man Gud ofta för man har Gud i sitt liv? Tackar man Gud för alla dem trygga resorna Han gör åt oss när vi reser? Eller att vi kan vakna varje morgon för en ny chans för komma Honom närmare? Tackar vi Gud när det regnar? Eller klagar man åt det och säger det är ''tråkig'' väder istället? 'Happiness is submission to God''
Detta är min tredje försök jag skriver all detta om igen prisad vare Gud. Det hände mig två gånger att man råkade trycka på fel knapp så försvann allt, man fick börja om igen, och just vid detta när man skriver om tacksamhet, prisad vare Gud, jag skrattade till lite och tackade Gud för det. Gud vet vad som är bäst för oss, tänk er att det är Han som har kontroll över alla ting, det är Han som styr över alla ting. Vi som muslimer ska bara ge upp till Gud och låta Honom få styra åt oss. Vi gör bara en sak och det är att välja Gud, följa Hans lagar, dyrka endast Honom! Tacka Gud alltid mina fina syskon, oavsett vad som än händer er, tacka Gud framför allt att vi har Gud och alla Hans välsignelser, nåd och barmhärtighet Han har över oss!

Frid och kärlek va med er alla, må Gud hjälpa oss alla, så vi må vara bland av Hans mest underkastade tjänare som tackar Honom för allt!

Tack så mycket vår Gud att vi har dig!
Tack så mycket vår Gud för all din snällhet!
Tack så mycket vår Gud för all din godhet!
Tack så mycket vår Gud för all din nåd!
Tack så mycket vår Gud för all din förlåtelse!
Tack så mycket vår Gud för vi har dig!
Tack så mycket vår Gud för all din vägledning och alla dina välsignelser!
Tack så mycket vår Gud för en ny dag!
Tack så mycket vår Gud för all din barmhärtighet!
Tack så mycket vår Gud för allt <3