Ooo Allah ...
Om jag en dag är ämnad att förlora allt..
Jag ber dig då bara om en sak:
Låt mig inte förlora dig i mitt hjärta ... inte för ett ögonblick i mitt liv! ♥
 
Kom ihåg alla underbara följare att Gud vägleder den Han vill, Han vägleder den som söker Honom och Han förlåter mycket synd. Tveka aldrig att återvända till Gud i ånger, Guds famn är alltid öppen för oss & Gud älskar dom Tacksamma!♥ Tacka alltid för allt du bemöter i ditt liv.. även det dåliga. Gud vill alltid lära oss något och säga oss något genom varje prövning vi får. Kom ihåg att det som väntar i nästa liv är så mycket bättre än allt det goda vi har nu, lev med tålamod och Guds Ljus skall alltid omringa dig!
 
[39:22] Kan den vars bröst Gud öppnar så att det kan fyllas av underkastelse under Hans vilja och så att han kan ledas av sin Herres ljus [jämställas med den som är blind för Guds budskap]? Olyckliga de som förhärdar sina hjärtan mot tanken på Gud! Det är uppenbart att de har gått vilse.