🌸Gud lär oss att det finns massvis med exempel från förr som vi kan ta lärdom av: 
 
[4:26] Gud vill klargöra [allt] för er, visa er de vägar som era föregångare följde och vända Sig till er och innesluta er i Sin nåd. Gud är allvetande.
 
🌸Något som satan är bra på är att kapa Guds väg genom frestelser, vi måste lära oss att alltid följa Guds ord för att bli välsignade med Guds gåvor:
 
[4:27] Ja, Gud vill vända Sig till er och innesluta er i Sin nåd, men de som går dit deras begär driver dem vill leda er bort [för alltid från den raka vägen].
 
[4:28] Gud vill lätta era bördor, eftersom människan är skapad svag. 
 
🌸Gud vill ge oss såååå mycket mer än vad vi inuläget har, frågan är hur mycket fel vi gör medvetet? & hur länge till skall man göra dessa fel? Vill man inte förbättras? Hur mycket fruktar vi Gud egentligen? 
 
🌸Tänk på dessa frågor.. Jag vet att alla vi kan bli bättre tjänare genom små ändringar, sätt upp mål för att komma Gud närmare och Gud skall skänka ännu mer tillbaka! 💡💫