Se på ditt liv, inse dina välsignelser från Gud och uppskatta dom. Tacka Gud för allt och Gud skall ge dig ännu mer... Du kommer lära dig att älska livet på en högre nivå än innan om du lär dig att uppskatta allt.
 
[3:26] SÄG: "Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt. 
 
[3:27] Du låter natten smyga in i dagen och dagen smyga in i natten. Du låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande. Och Du skänker Ditt goda i överflöd åt den Du vill." 
 
[70:5] Uthärda därför [dina prövningar, Muhammad,] med väl buret tålamod!
 
[94:5] På prövningen följer lättnad! 💖