I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste !

3:134 Those who spend in the prosperity, and (in) the calamity, and the suppressing the anger/rage , and the forgiving/pardoning on the people, and God loves the good doers.

3:135 And those who when they commit an indecency or do injustice to their souls remember Allah and ask forgiveness for their faults-- and who forgives the faults but Allah, and (who) do not knowingly persist in what they have done.

3:136 Their recompense is forgiveness from their Lord, and gardens with flowing streams; they abide therein forever. What a blessed reward for the workers!

För att kunna spendera under motgång och under medgång behöver man övervinna sin snålhet (ego), för att trycka ner ens ilska och ursäkta kräver att man går emot sitt ego. Gud älskar de som gör det.

De gör fel och de minns Gud och ÅNGRAR sig, och nu när de vet att det de gjorde tidigare var fel fortsätter de inte med att göra det. De slutar upp med det och ändrar sig till det bättre.

För att klara av att göra allt det här så behöver man JOBBA HÅRT på sig själv, fokusera sig FRÄMST på vad man själv gör och inte lägga allt för mycket fokus på vad andra gör. Gud säger till oss när någon gör fel mot en, ursäkta och trycka ner sin ilska (finns undantag, t.ex. krig men om de önskar fred så ska man också ta sig till fred), man ska fokusera sig på att själv göra det som är rätt även om alla runt om en gör fel.

Ditt hårda arbete på dig själv är det som är nyckeln till paradiset. Placera alltid det som gör Gud nöjd framför ditt ego.

2:207 And among men is he who sells himself to seek the pleasure of Allah; and Allah is Affectionate to the servants.