Den högsta

1. Prisa din Herres namn, den Högste.

2. Han skapar och formar.

3. Han formar och vägleder.

9. Därför ska du påminna; kanske påminnelsen kommer att göra nytta.

10. De vördnadsfulla kommer att ta sig i akt.

14. Sannerligen framgångsrik är den som räddar sin själ.

15. Genom att minnas sin Herres namn och iakttaga kontakt bönerna (Salat).

16. Ni är sannerligen upptagna med detta första liv.

17. Trots att Livet Efter Detta är mycket bättre och evigt.

18. Detta är dokumenterat i de tidigare lärorna.

19. Moses och Abrahams läror.

Glöm aldrig att göra det som förnöjer Gud som mest!!! ❤