Döda ditt EGO och ersätt det med att underkasta GUD <3

Frid vare med er allihop kära syskon!

Så jag tänkte skriva här lite om en stor grej som gäller oss alla faktiskt. Det är vad som skiljer oss människor med resten av Guds skapelser (förutom satan och hans jinner). Det är EGO. Varje människa idag lider av EGO. Vad är EGO för oss? Ego är JAGET.
Ditt ego lever bara utifrån att få bekräftelse för vad du gör (man matar sitt EGO), har och presterar. Egot är din referenspunkt, vilket innebär din självbild, din sociala mask och den roll som du spelar, den som lever på att bli omtyckt av andra och att styra andra. Detta innebär att du lever hela ditt liv utifrån vad all påverkan anser.

Jag ser egot som ett stort hinder för själen, det vill säga ett hinder för den andliga utvecklingen. När vi ser på djuren dem har inga EGO, dem är totalt underkastade till Gud, tex. Du slår en hund och behandlar den illa, du låter den aldrig få leka den kommer ändå att förlåta en och älska en. Eller när vi ser hundar en av dem är alfa, dem accepterar Guds lagar genom att det måste finnas en alfa bland dem, dem tävlar inte eller skapar grupperingar som vi människor hade gjort. Satan den förkastade är ett EGO, det är därför vi människor lider av det. För satan är alltid på oss, det var satan som sa till Gud att han var bättre än adam. Vad ser vi idag? Människor vill bli bättre än varandra, människor tävlar med varandra om makt och pengar samt status. Gud lär oss i koranen tvärt om, att underkasta oss totalt till Gud genom att överlämna allt till Gud. Vi dödar våra EGO genom att göra det som gör Gud som mest nöjd.Varför behandlar folk varandra illa? Just för EGOT, man väljer följa göra det som gör ens ego nöjd istället för göra Gud nöjd. Varför säger Gud i koranen att ingen troende är bättre än någon annan? För dem kanske är bättre? Eller varför säger Gud i koranen att man inte får baktala om någon? Koranen är som jag sa den bästa boken som jag har läst för att döda ens EGO, all pris tillkommer Gud.

2:54. Minns att Moses sa till sitt folk, "O mitt folk, ni har kränkt era själar genom att dyrka kalven. Ni måste ångra er inför er Skapare. Ni ska utplåna era egos. Det är bättre för er i er Skapares ögon." Han räddade er. Han är Frälsaren, Barmhärtigast.

45:23. Har ni lagt märke till den vars gud är hans ego? Följaktligen sänder GUD honom vilse, trots hans kunskap, beslöjar hans hörsel och hans sinne, och placerar ett hölje över hans ögon. Vem kan sedan vägleda honom, efter ett sådant beslut av GUD? Ska ni då inte ta er i akt?

Ännu bättre exempel på denna versen.

3:92. Ni kan inte uppnå rättfärdighet förrän ni ger till välgörenhet från ägodelarna ni älskar. Allt ni ger till välgörenhet är GUD fullt medveten om

Ps. Det är därför det sägs den bästa jihad är kampen inom sig själv. För EGO är något man alltid kommer att kämpa med, men så länge man dyrkar Gud och ju mer man gör Gud nöjd desto mer försvinner ens EGO. Det är därför Gud säger också dem bästa bland i Guds ögon är dem mest rättfärdiga


49: De bästa bland er i GUDs ögon, är de mest rättfärdiga. GUD är Allvetande, Medveten.

49:11. O ni som tror, inga människor ska förlöjliga andra människor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska några kvinnor förlöjliga andra kvinnor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska ni håna varandra, eller driva med era namn. Att återgå till syndighet efter att ha uppnått tro är verkligen ondskefullt. De som inte ångrar sig efter det, är de som överträder.