innersta

Många kanske undrar om Gud hör våra innersta tankar.

Svaret på det är Ja!

9:78 Gud känner till människans tysta tankar.

Här säger Jesus till Gud och bekräftar att Gud vet allt:

5:116 Gud du vet vad som är i mitt innersta, men jag vet inte vad som är i Ditt innersta. Du känner allt det som är dolt för människor.

2:235 Gud känner till människans innersta tankar.

2:284 Vare sig människor visar vad som rör sig i deras innersta eller döljer det, kommer Gud att ställa dom till svars för det.

50:16 Gud är närmare än människans halspulsåder.

Det finns många fler verser, men här kommer ett till fint exempel som Gud ger oss i Koranen.

När Sakarias hade uppnått hög ålder bad han i en tyst bön till Gud och Gud besvarade hans bön genom att skänka en son till honom som skulle heta Johannes. Sakarias blev chockad och frågade Gud hur det är möjligt att han ska få barn nu när han är så gammal, Då svarade Gud:

[19:9] Detta är lätt för Mig.

Här är verser om Sakarias bön:

(19:3) När han i en tyst [innerlig] bön bad till sin Herre.

(19:4) sade han: "Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig.

(2:257) Gud är de troendes Beskyddare. Han leder dem ut ur mörkret till ljuset. Frid 🌸