Will power

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

7:19 men närma er inte detta träd, så att ni inte faller i synd."

Det trädet som Adam och hans fru inte fick närma sig representerar vårt dagliga liv, där Gud säger till oss vad som är bäst för oss att hålla oss undan för och komma närmare Gud.

Det vi människor saknar är oftast vilje styrka (Will power) därför är det en av anledningen till att vi är så svaga. Det är också därför människan är så lätt beroende av olika saker och har svårt att ta sig ut ur det. Beroende behöver inte betyda man är beroende av alkohol, droger, shopping, sociala etc. Utan beroende kan vara också att man söker bekräftelse (värdighet) hos andra, man söker tryggheten hos andra, man vill känna sig *snygg* (egoismen) osv. Beroende kan vara av alla olika slags former.
Själva orsaken till all beroende är en enda orsak och det är rädslan för tomheten.


[7:17] Jag kommer att komma till dem framifrån, och bakifrån, och från deras högra sida och deras vänstra sida, och Du kommer att se att de flesta av dem är otacksamma."

7:27 låt inte djävulen lura er som han gjorde när han orsakade vräkningen av era föräldrar från Paradiset, och avlägsnandet av deras kläder för att avslöja deras kroppar. Han och hans trupp ser er, fast ni ser inte dem. Vi utser djävlarna till följeslagare för de som inte tror.

Människan låter sig bli lurad som Adam och hans fru blev.

Därför säger Gud detta till satan den förkastade

[15:40] "Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."

[15:41] Han sa, "Detta är en lag som är okränkbar.

[15:42] "Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de som överträder, de som följer dig.

Det betyder inte för man har låg will power redan idag så är det kört, utan man kan alltid träna upp ens will power med Guds hjälp. Det gör man genom att prioritera vad som får en att komma närmare Gud och att man verkligen satsar fullt hjärtat. Man tar även bort det som får en att komma bort ifrån Gud.

Profeterna och budbärarna var starka i tro till Gud just för dem hade en stark will power, dem satsade helt hjärtat för Gud och tog bort saker och ting som fick dem komma bort från Gud och istället applicerade det som fick dem att komma närmare Gud.

Med stark will power, man kommer och känna sig som en helt annan människa och så nära Gud det bara går (total underkastad). Alla kan klara av det, det bara gäller att jobba hårt, och hårt arbete ger alltid god resultat i slutändan <3

Frid och kärlek va med er allihop.