Prövningar

#Test #Prövningar #Påminnelse

23Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
24se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.

Gud kommer att testa oss alla och kommer aldrig låta oss vara för vår egen skull. Vi ska bli testade för att se om vi är en av Guds verkliga tjänare.

En sak som är jätte viktig för oss som vill sträva efter Guds förnöjelse, det är att sluta se en prövning som något negativt utan ta det som en utmaning och ett mål för att komma närmare Gud. Som vi läser i verserna ovanför, ber profeten David till Gud om att testa honom och avslöja hans dåliga egenskaper så han kan bli en bättre tjänare, mashallah så vackert. Så UNDERKASTAD! Det är så vi ska vara!!! <3 <3 <3
Jag ser prövningar som en stor välsignelse från vår Herre.

Prövning är temporärt
Prövning är ett mål
Prövning är ingenting jämfört med Guds seger
Prövning blir också för man gör det till en prövning
Prövning får en att komma närmare Gud
Ju större prövning desto bättre är det, vilket innebär störe reward för det.

Qur'an 2:214 Do you expect to enter Paradise without being tested like those before you? They were tested with hardship and adversity, and were shaken up, until the messenger and those who believed with him said, "Where is GODʼs victory?" GODʼs victory is near.