Mål

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste !

[2:265] De som ger sina pengar i strävan efter GUDs välbehag, av sann övertygelse, är som en trädgård belägen på hög och bördig jord; när tungt regn faller, avger den två gånger så mycket skörd. Om tungt regn inte finns att tillgå, räcker det med ett duggregn. GUD Ser allt ni gör.

Varje dag sätt upp mål för dagen som får en och komma närmare Gud.
Läs och lär vad Gud blir mest nöjd över. Följ det och kom Gud ännu närmare.
Det viktiga vi gör genom vår dyrkan till Gud är att vi implicerar Gud i våra liv och inte ger det världsliga det utrymmet och får det och ta över ens dyrkan till Gud. Annars kommer Gud inte vara det första man prioriterar utan Gud kommer man och prioritera sist, när det ska vara tvärtom hela tiden.

I varenda grej du gör, minns alltid Gud, prata med Gud inombords så mycket du bara kan. Vi vet själva hur lugna vi blir utav att minnas Gud och hur mycket man älskar det, man känner verkligen den kärleken från Gud, alltså ljuset.

Tiden på denna världen går jätte snabbt vilket vi märker av. Jag tror att ingen av oss vill vara bland dem som ångrar sig grovt över att man inte kunde göra så mycket mer för Gud, när det är så lätt och göra Gud nöjd. Det finns ingenting lättare egentligen än och göra Gud nöjd, och med att göra Gud nöjd kommer du få allt från vår Herre, som ingen någonsin kan ge det vad Gud ger en tillbaka. Gud tar aldrig en för givet, Gud ser alltid vad vi gör, och glömmer det aldrig.
Medan vi människor tyvärr tar varandra för givet, även Gud tar man för givet, det är så människan är. Även om du älskar en människa så mycket och gör allt för den människan det kan leda till den människan kommer ta dig för givet, medan Gud ALDRIG tar dig för givet, och ju mer du gör för Gud desto mer får du tillbaka. Vad är det man ska egentligen gå efter? Guds som är den mest kärleksfullaste den trognaste <3