Trauma/Beroende

10:57 O människor, upplysningar har kommit till er häri från er Herre, lindring för allt som bekymrar era hjärtan, och vägledning och nåd för de som tror.

Jag kan tänka mig att redan många av er fina syskon vet om detta, ju mer vi dyrkar Gud och ju mer vi tillbringar våran tid för Honom desto mer lyckligare blir vi. Det jag vill påpeka med detta är, att alla våra beroende och all vår trauma som vi har och går igenom kan alltid lösas med Gud. Har ni märkt sen när ni blev troende att många av era dåliga vanor har gått bort från era liv? Jag tänker tillbaka hur jag var innan och kan absolut inte känna igen mig själv, hur jag var innan.

Det är för den tiden man hittade Gud och har Gud varje dag i sitt liv och fortsätter ihärdigt ut på Hans väg tar man bort ännu mer av sina dåliga vanor. En av Guds lagar som säger emot satan den förkastade:

15:40. "Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."

15:41. Han sa, "Detta är en lag som är okränkbar.

15:42. "Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de som överträder, de som följer dig.

Vi ska känna vår fiende, vår fiende gör allt för att stoppa oss för att komma närmare Gud. Det vad jag har märkt med satan den förkastade är att han har tålamod med oss människor. Han kommer inte med allt med en gång med sina viskningar och attackerar, utan han är mer försiktigare, han attackerar oss i smyg och bara lite åt gången. Ju mer vi accepeterar hans viskningar desto större inflytande har han på oss, vilket gör att vi har svårare att komma ut från det till slut. Men när vi går emot hans viskningar i början och håller ihärdigt som Gud säger till oss vi ska vara märker vi att han har ingen makt över oss.

Tillbaka till det jag skrev innan om beroende och trauma.
Jag tror verkligen på detta, all ens trauma och alla ens beroende går att botas om man verkligen går all in för att dyrka Gud, och verkligen sätter sin tid med ´Honom. Som vi ser våra profeter och budbärarna. Vad var skillnaden med dem och oss? Varför var dem så starka? Jo svaret är enkel och det är för dem var Gud medvetna hela tiden. Vilket vi också ska vara. Ofta hör man att tid läker sår men det är inte sant, utan det är den tiden du väljer att spendera din tid att bli helad av Gud genom att dyrka Honom i svåra tider och fortsätter att vara Gud medveten. Ju mer vi dyrkar Honom desto starkare blir vi inom våra själar och med det kommer vi bort från våra andra beroende som man har svårt att sluta med, eller ens trauma man har så svårt att komma ifrån.
Därför säger vi i varje salat ''Endast Dig dyrkar vi, endast Dig ber vi om hjälp''
Som Gud också säger i koranen, ju mer vi minns Gud då kommer Gud att minnas oss, och vad får vi av Gud?

Må Gud och vara med er alla och stärka oss