Sluta peka finger på andra

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Jag vill inte att någon ska ta illa upp kring det jag tänker skriva, utan jag skriver detta enbart som en tankeställare för oss alla, för irritationen jag ser hos vissa är som en cancer. Satan den förkastade gör allt för att skapa splittringar bland oss människor.

En sak som jag har blivit väldigt trött på är att vara bland folk och höra när dom hånar och talar illa om andra människor, speciellt när det är bland mina troende syskon, för det är just hos mina troende syskon som man vill ha gemensamheten med Gud (tryggheten). Vad lär Gud oss i koranen? hur vi ska uppföra oss? Gud lär oss att ha respekt och medkänsla till sin omgivning och speciellt säger Gud att behandla Hans tjänare älskvärt. Vad betyder ordet älskvärt för dig? Så vad vinner man på att peka finger på andra och bete sig orättfärdigt? Gör du dig själv nöjd eller gör du Gud nöjd? Det är sådana frågor som vi troende ska alltid ifrågasätta oss med. Vi ska vara Gud medvetna i våra tankar och i varje situation vi befinner oss i.
Men istället hör man oftast väldigt mycket om vad andra människor följer och pekar finger, speciellt dem som följer hadither. Man hånar dem och skrattar åt dem. Detta är verkligen inte OK beteende. En gång när vi var ute tillsammans inte enda gång pratade vi om Gud utan det enda jag hörde var om hadith snack. Jag kände den tomheten inom mig som jag känner mig när jag är bland dem som inte tror och man bara lyssnar på tomtprat, jag ville bara bort därifrån, tänkte för mig själv samtidigt varför pratar man aldrig om Gud? Gud som man älskar mer än allt annat. Varför kan man inte prata om det som gynnar en och oss? Det är just Gud. Varför kan vi inte diskutera hur man kan lära känna Gud mer, hur man kan minnas Honom bättre, lära oss att älska Honom ännu mer och lära oss att dyrka Honom ännu mer. Det är det jag vill diskutera och prata med mina kära syskon om. Det känns bara så fel och har känt det inom mig så länge av allt detta hånande och tomtprat. Må Gud och förlåta oss.

Det med att peka finger på andra folk, och bli irriterade på vad andra folk följer gynnar en verkligen ingenting utan man skadar bara sig själv. Låt folk få följa det dem vill, och var som en bra exempel för andra människor som Gud uppmanar oss till. Med att peka finger och håna andra folk för dem följer inte den ''rätta vägen'' gör dig verkligen inte bättre människa kan jag gott säga. Bara för man har fått sanningen så betyder det inte att man är godkänd och man får paradiset direkt. Nej nej, utan allt är en test för oss. Jag ser detta som en ära av Gud, vi har fått sanningen av Gud och det innebär att vi har ett stort ansvar.


Psalmerna

2Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt

2Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta,
vittna om alla dina under.
3Jag vill jubla av glädje över dig
och lovsjunga ditt namn, du den Högste.


49:11. O ni som tror, inga människor ska förlöjliga andra människor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska några kvinnor förlöjliga andra kvinnor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska ni håna varandra, eller driva med era namn. Att återgå till syndighet efter att ha uppnått tro är verkligen ondskefullt. De som inte ångrar sig efter det, är de som överträder.


25:72. Deras vittnesmål är aldrig falskt. När de kommer i kontakt med meningslöst prat, ignorerar de det.


4:63. GUD är fullt medveten om deras innersta avsikter. Ni ska ignorera dem, upplysa dem, och ge dem goda råd, så att de ska kunna rädda sina själar.


8:2. De sant troende är de vars hjärtan darrar när GUD nämns, och när Hans uppenbarelser reciteras för dem stärks deras tro, och de litar på sin Herre.


Må Guds ljus vara hos er alla <3