Never give up never give in

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

35:32 Vi förde skriften vidare från generation till generation, och vi lät vem vi än valde bland våra tjänare få den. Därefter kränkte en del av dem sina själar, andra upprätthöll den endast en del av tiden, medan andra var ivriga att verka rättfärdighet enligt GUDs vilja; det är den största triumfen.

46:19. Alla uppnår de rangerna de förtjänat, enligt sina gärningar. Han kommer att ersätta dem för deras gärningar, utan minsta orättvisa.

82:5.Kommer varje själ att få veta vad förde den framåt, och vad som förde den bakåt.
Vi ska alltid vara nöjda och tacksamma för det vi har i våra liv. Det är en form av underkastelse till Gud. Det jag vill säga här är;
Var inte nöjd med din andliga tillstånd som du just nu befinner dig i. Utan fortsätt att avancera oavbrutet, utan avbrott. Med bestämda avsikt till GUD, den ultimata sanningen, att ta dig från det land där du befinner dig till ett tillstånd bortom det. I varje stat, i varje rörelse, samtidigt som man gör en sak eller samtidigt som inaktiva, vara ärlig och sanningsenlig. Var med den ultimata sanningen. Glöm aldrig Gud. Känn av Hans närvaro alltid.


59:19. Var inte som de som glömde GUD, så Han lät dem glömma sig själva. Dessa är de onda.