Endast Gud <3

Frid och kärlek va med er alla mina kära syskon.

Glöm aldrig verkligen vem Gud är för dig i ditt liv, Han är den som alltid är där för dig, i dina stunder av lycka och smärta. Han är den som alltid kommer älska dig mer än någon annan, bry sig mer om dig mer än någon annan. Glöm aldrig och tacka Gud för all Hans Barmhärtighet och för all Hans nåd som Gud har över oss. Ersätt ditt beroende som du har i ditt liv till endast Gud, ersätt det beroendet med att ha efterlängtan av dyrkan och kärlek till Gud, som du skulle göra för någon du känner dig riktigt kär i. Ju mer du gör det varje dag och bombaderar dig själv med då kommer du nå det inre frid, inshallah. Endast Gud är vi i behov av, det är endast Gud som ger oss allt. Ju mer vi dyrkar Honom desto mer ger Han oss. Låt aldrig någon/något komma mellan dig och Gud. Vi lever detta livet i en kort period. Var en av Guds närmsta <3
Må Guds ljus vara hos er alla och vägleda oss alla på den raka vägen till Honom