Black friday

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Denna helgen är det black friday runt om i världen som vi har märkt. Där folk trängs, slåss över materiella saker och tyvärr i visa fall så har det förekommit dödsfall.

75:5 Men människan har en tendens till att bara tro på det han ser framför sig.

100:8 Han älskar materiella saker för mycket.

Gud gav mig en så fin visdom utav all detta, och den visdomen är att vi som troende ska vara så dedikerade till Gud hela tiden om inte mer,, varje minut av våra liv. Missförstå mig inte, inte på det beteendet utan vördnad till Gud med kärlek och frid. Där vi skyndar oss för att göra vår Herre som mest nöjd. Vi ska verkligen vara så tacksamma och så lyckliga över att vi har vår Herre! Med Gud har vi verkligen allt vi någonsin kan önska oss, prisad vare Gud vår mest underbaraste Herre och den enda Herren som gör allt för oss <3 och med den lyckan vi får av Honom är så enkel mashallah.

2:207 Sedan finns de som dedicerar sina liv för att tjäna GUD; GUD är medlidsam gentemot sådana dyrkare.

20:83. "Varför rusade du iväg från ditt folk, O Moses?"

20:84. Han sa, "De är inte långt bakom mig. Jag har rusat till Dig min Herre, för att förnöja Dig."

35:32. Vi förde skriften vidare från generation till generation, och vi lät vem vi än valde bland våra tjänare få den. Därefter kränkte en del av dem sina själar, andra upprätthöll den endast en del av tiden, medan andra var ivriga att verka rättfärdighet enligt GUDs vilja; det är den största triumfen.

Må Guds frid och kärlek vara med er alla och stärka er <3