Den bästa hjälparen

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

10:57. O människor, upplysningar har kommit till er häri från er Herre, lindring för allt som bekymrar era hjärtan, och vägledning och nåd för de som tror.

13:28. Det är de vars hjärtan fröjdas i åminnelse av GUD. Sannerligen, genom att minnas GUD, fröjdas hjärtat.

13:29. De som tror och för ett rättfärdigt liv, har förtjänat lycka och ett glädjande öde.

17:82. I Koranen sänder vi ner botmedel och nåd för de som tror. Samtidigt ökar det endast ondskan hos de som överträder.

Perfekt Lycka: Nu och För Evigt

* En av de mest svårfångade målen för varje människa är ''Lycka''. Koranen avslöjar hemligheten till hur man uppnår perfekt lycka i detta livet och för alltid. Vi lär oss från Koranen att lycka är en exklusiv egenskap tillhörande själen.* Där man bygger upp ens själ och får den bli större genom dyrkan av endast Gud. Det är den riktiga personen inom oss själva, och som kommer återvända till Gud.

Känner man sig ledsen? Känner man sig övergiven? Känner man sig panikslagen? Känner man sig tom? Osv.
Vänd dig helt och hållet till Gud, för Gud är den som har nyckeln till din sanna lycka, alla ens besvär, stress, oroligheter osv. Försvinner med Guds lycka. Ju mer vi dyrkar Honom desto mer ser vi hur lyckliga vi mår av det, prisad vare Gud. Det är också ett av Guds mirakel och tecken på bevis att Gud verkligen finns <3

Må Gud underlätta för er alla mina fina, kära syskon med era prövningar och ge er styrka. Frid vare med er