I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Min Herre, jag söker skydd hos Dig från djävlarnas viskningar.
Och jag söker skydd hos Dig, min Herre, så att de inte kommer nära mig.

6:162. Säg, "Mina Kontaktböner (Salat) mina seder för dyrkan, mitt liv och min död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums Herre.

När du vaknar en morgon som inte var dagen innan, du känner dig redan seg och det känns som dagen kommer gå emot dig, redan där då ska du gå direkt till Gud och börja göra dua, börja be till Honom och vara tacksam oavsett vad hur du än känner dig eller hur du än mår så är du tacksam för du har det mest viktigaste i ditt liv och det är Gud, PRISAD VARE GUD. Börja då med morgonen att ge ännu mer för Gud än vad du brukar göra, repetera för dig själv att du har Gud i ditt liv alhamdulillah och Han är tillräcklig för en och möt den motgången med lyckan för Gud! Även om tankarna och segheten går emot dig, bryt den barriären med Guds hjälp. Ge mer kärlek till Gud och omkring dig även om allt går emot dig, och prata med Gud så ofta du bara kan! Gud ser dig att du är ihärdig och kämpar emot motgången, det är vad en riktig champion gör. Det viktigaste är vad Gud ser dig göra för Honom! När du väl lyckas bryta den barriären tro mig, vilken vinst det känns av Gud prisad vare Gud. Gud testar oss både i medgång och motgång. En soldat av Gud är både tacksam i medgång och motgång och kämpar igenom det som en ihärdig soldat gör för Gud. Vi har allt vi kan önska oss i våra liv = <3 Gud <3 med Gud är allt enklare för oss och inte tvärtom. Så obeskrlvlig underbar är Gud för oss, ju mer du gör för Gud desto mer kommer Han ge dig. Prisad vare Gud, man kan inte förklara med ord hur tacksam är för Gud.

Må Guds ljus vara med er allihopa och ge oss styrka för att komma Honom närmare !

31:17. "O min son, du ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat). Du ska förespråka rättfärdighet och förbjuda ondska, och förbli ihärdig trots motgångar. Dessa är de mest ärbara egenskaperna.

2:155. Vi kommer säkerligen att testa er med en del rädsla, hunger, förlust av pengar, liv, och skördar. Ge goda nyheter till de som är ihärdiga.

2:156. När en olycka drabbar dem säger de, "Vi tillhör GUD, och till Honom kommer vi att återvända."

2:157. De har gjort sig förtjänta av välsignelser från sin Herre och nåd. Dessa tillhör de vägledda.

2:214. Förväntar ni er att komma in i Paradiset utan att testas som de före er? De testades med prövningar och motgångar, och skakades om tills budbäraren och de som trodde med honom sa, "Var är GUDs seger?" GUDs seger är alltid nära.

47:31. Vi kommer säkerligen att testa er, för att urskilja de ibland er som strävar och som ihärdigt håller ut. Vi måste avslöja era verkliga egenskaper.

47:35. Därför ska ni inte vackla eller ge upp i strävan efter frid, för ni garanteras seger, och GUD är med er. Han kommer aldrig låta era ansträngningar gå till spillo.