.

Gud lär oss att vi är skapta olika och att det finns självklart en mening bakom det. Gud vill se hur vi människor kan respektera varandra trots våra olikheter.

[30:22] Och till Guds under hör skapelsen av himlarna och jorden och skillnaderna mellan er i språk och hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla. 

[49:13] Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra.

[49:13]Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. 

Tänk dig att Gud har format dig enligt Guds vilja.

[3:6] Det är Gud som formar er i moderlivet enligt Sin vilja. Det finns ingen annan gud än Han, den Allsmäktige, den Vise. 

Därför bör vi komma ihåg att Gud lär oss att tilltala varandra med respekt, men även acceptera varandras olikheter och inte kritisera varandras utseenden.

Vi bör vara tacksamma och acceptera oss själva precis så som Gud har skapat oss. 💛 Framförallt bör vi komma ihåg att Gud älskar dom vars Gudsfruktan är djupast som Gud säger i vers 13 Kapitel 49

Inför Gud är inte yrke, utbildning eller nån slags status det viktigaste utan den som älskar Gud mest och följer Guds ord väger mest inför Gud.

Anonym

Alhamdulillah ! Jättefin påminnelse och fint skrivet !!

Svar: Det glädjer oss och få höra, pris till Gud. Vi måste påminna varandra med Guds ord så vi bidrar med mer gott omkring oss :) frid vare med dig
Sandra Salgado