💟💟💟

Lite kort sammanfattning kring Muhammed 💟

[16:37] Muhammed önskade att visa den rÀtta vÀgen för dom som Gud lÀt gÄ vilse. (tecken pÄ ödmjukhet)

[16:125] Muhammed kallade mÀnniskor att följa Guds vÀg genom goda och kloka ord.

[42:13] Gud förbjuder splittring inom Islam, Muhammed vet om det precis som Profeter innan honom visste.

[28:56] Muhammed kan inte vÀgleda dom han Àlskar, bara Gud kan.

[16:123] Muhammed inspirerades av Gud att följa Abrahams rena tro.

[17:73] Gud tillÀt inte Muhammed tillskriva Ord till Guds Ord, men mÀnniskor försökte fÄ honom att tillskriva.

[17:74] Muhammed var en stark tjÀnare till Gud, det var Gud som stÀrkte hans tro.

[19:97] Muhammed varnar dom som sÀtter allt i frÄga och han förkunnade ett kÀrleksfullt Budskap om hopp för dom Gudsfruktiga.

[21:25] Alla Profeter har fÄtt samma budskap, vilket Àr: La illaha ill Allah = En Gud.

[34:28] Muhammed sÀndes till Hela mÀnskligheten, inte enbart för sitt folk.

[38:17] Gud lÀr Muhammed att bÀra allt med jÀmnmod och Gud inspirerar Muhammed till att minnas David som var stark till kropp och sjÀl.

[4:113] Gud lÀt inte Muhammed gÄ vilse, Gud skÀnkte sin NÄd till Muhammed, Gud vÀlsignade honom med visdom och lÀrde honom allt vad han inte visste.

[6:90] Muhammed tog inte ersÀttning för Guds budskap, hans uppgift var att pÄminna.

[9:103] Men han tog emot offergÄvor och bad för sina medmÀnniskor, Muhammeds böner gav mÀnniskor trygghet och tröst.

[8:30] Gud beskyddade Muhammed mot hans fiender.

[10:49] Muhammed vittnar om att allt Àr enligt Guds vilja.

[10:108] Muhammeds uppgift var inte att vaka över mÀnniskor.

[11:2] Muhammeds uppgift var att varna och sprida ett gott budskap om hopp.

[12:108] Muhammed uppmanade alla att med klarsyn och insikt dyrka Gud.

[13:30] Gud lÀt Muhammed stiga fram bland förnekarna och vittna om EN Gud, Muhammed sa: "Han Àr min Herre. Ingen gud finns utom Han. Till Honom sÀtter jag min lit och till Honom vÀnder jag Äter i Änger över mina synder."

[7:196] Muhammed vittnar om att Gud Àr hans enda stöd.

[2:119] Muhammed kom för att sprida hopp till dom troende.

[3:31] Den som inte förnekar Muhammed ska vÀlsignas med Guds kÀrlek.

[4:64] Muhammed var stöd för alla mÀnniskor dÀr dom kunde komma till honom och genom Hans Bön kunde dom uppnÄ Guds förlÄtelse.

[4:65] Muhammed var domaren bland folket.

[4:105, 5:59] Och han dömde med stöd av Guds uppenbarelser till honom.

[4:48] Skriften som Muhammed fick har Àven som uppgift att vaka över gamla uppenbarelser.

[43:81] Muhammed sÀger: jag skulle vara den första som tillbad NÄderikes son om han hade nÄgon.

[47:13] Folk med makt som jagade bort Muhammed lÀt Gud gÄ under. Guds beskydd var alltid med Muhammed.

[48:1] Gud öppnade en vÀg för Muhammed till en klar seger.

[48:2] Gud ville alltid Muhammed vÀl och förlÀt hans synder.

[49:17] Muhammed vill klargöra att den som följer Islam ger ingen gÄva personligen till Muhammed, utan det Àr Guds NÄd till oss mÀnniskor.

[67:23] Muhammed uppmanar mÀnniskor till tacksamhet.

[73:20] Muhammed förtröttades inte att tillbe sin Herre.

[38:29] MĂ€nniskor bör tĂ€nka över Koranens budskap.💟💟💟