Påbjud Det Goda & Förbjud det Onda.

How do we change the world? 
''one random act of kindness at a time''
 
Hur kan vi som är muslimer förändra världen? Svaret finns i Koranen, “godhet och ondska är inte lika, stöt bort med det som är bättre, således den som du har fiendeskap med kan bli din vän.”(Kapitel 41 vers 34 i Koranen) 
 
��“Låt det finnas ett samhälle bland er som bjuder in till det som är gott, uppmanar till rättfärdighet och avmuntrar/förbjuder ondska. Dessa är vinnarna.” (Kapitel 3 vers 104 i Koranen)��
 
Vi ska stöta bort det onda som människor gör med det som är bättre, vilket i sin tur leder att man bryter kedjan av negativitet som förs vidare mellan människor. Istället så påbörjar man en ny kedja av positivitet och etablerar ett starkare band med sin medmänniska, vilket kan i sin tur stärka samhället i sig. Vi ska avmuntra varandra från det onda och påbjuda det goda, om man ser någon göra något ont så ska man försöka få den personen att tänka om och istället göra en god gärning. Eller att engagera människor runt om en i samhällsfrågor som är väldigt avgörande i våra liv. I sin tur ju mer gott man gör desto närmare kommer man Gud och detta gör att ens själ blir starkare.